February 14, 2019

Việt Nam là nguồn cung cấp chè đen lớn nhất cho Đài Loan


Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục Hải quan, năm 2018 xuất khẩu chè đen cửa Việt Nam đạt 61,5 nghìn tấn và 85,3 triệu USD, giảm cả về lượng và trị giá so với năm 2017. Tuy nhiên giá xuất khẩu trung bình mặt hàng chè đen trong năm 2018 đạt trên 1.387 USD/tấn, tăng 1,2% so với năm 2017.

Mặt hàng chè đen xuất khẩu chủ yếu tới một số thị trường chính trong năm 2018 là Nga đạt 13,5 nghìn tấn và 20,5 triệu USD, giảm 11,8% về lượng và giảm 5,5% về trị giá. Tiếp đến là thị trường Đài Loan đạt 6,2 nghìn tấn và 6,9 triệu USD, tăng 6,7% về lượng và 9,8% về trị giá so với năm 2017. Cuối cùng là thị trường I-rắc đạt 4,7 nghìn tấn và 7 triệu USD, giảm 47,3% về lượng và giảm 48,6% về trị giá; Thị trường Đài Loan.

Lượng xuất khẩu chè đen sang ba thị trường này chiếm 39,6% tổng lượng chè đen xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2018

Ngoài ra theo Cục Thống kê Thương mại Đài Loan, trong 11 tháng năm 2018, Đài Loan nhập khẩu 29,7 nghìn tấn chè, trị giá 73,1 triệu USD. Giá nhập khẩu bình quân mặt hàng chè của thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2018 đạt trên 2.465 USD/tấn, tuy nhiên mức giá này giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Việt Nam là nguồn cung cấp chè lớn nhất cho thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2018, đạt 17,1 nghìn tấn, trị giá 26,4 triệu USD, tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2017.

Theo đánh giá mặc dù lượng chè nhập khẩu từ Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn, nhưng giá chè nhập khẩu từ Việt Nam ở mức thấp nên tỷ trọng nhập khẩu chè từ Việt Nam tính theo trị giá chỉ chiếm 36% trong tổng trị giá nhập khẩu chè vào thị trường Đài Loan.

Đáng chú ý, trong 11 tháng năm 2018, thị trường Đài Loan đẩy mạnh nhập khẩu chè từ thị trường Ấn Độ. Thị phần chè Ấn Độ trong tổng nhập khẩu vào thị trường Đài Loan đã tăng từ 8,3% trong 11 tháng năm 2017, lên 11,3% trong 11 tháng năm 2018.

Theo thuonggiathitruong.vn

(Visited 33 times, 1 visits today)