June 18, 2019

Video: Mắc màn cho nhà 2 tầng để tránh muỗi


Nhà cạnh ao và cống, rất nhiều muỗi nên một gia đình ở Đài Loan đã mắc màn xung quanh ngôi nhà hai tầng của mình.

Theo VTC

(Visited 23 times, 1 visits today)