February 6, 2019

Tuyển tập các câu chúc tết tiếng trung


TUYỂN TẬP CÁC CÂU CHÚC TẾT TIẾNG TRUNG:

1.新年快乐
Xīn nián kuài lè
xin nén khoai lưa
Chúc mừng năm mới

2.万事如意
wàn shì rú yì
uàn sư rú y
Vạn sự như ý

3.岁岁平安
suì suì píng ān
suây suây bính an
Luôn luôn bình an

4.心想事成
xīn xiǎng shì chéng
xin xẻng sư chấng
Ước gì được nấy

5.吉祥如意
jí xiáng rú yì
chí xéng rú y
May mắn như ý

DÀNH CHO NGƯỜI ĐI LÀM

6.生意兴隆
shēng yi xīng lóng
shâng y sinh lúng
Làm ăn phát đạt

7.财源滚滚
cái yuán gǔn gǔn
chái yoén cuốn cuổn
Tiền vào như nước

8.招财进宝
zhāo cái jìn bǎo
chao chái chin bảo
Tiền vào như nước

9.恭喜发财
gōng xǐ fā cái
cung xỉ pha chái
Chúc phát tài

DÀNH CHO NGƯỜI LÀM VIỆC CHĂM CHỈ

10.步步高升
bù bù gāo shēng
bu bu cao sâng
Sự nghiệp thăng tiến

11.大展鸿图
dà zhǎn hóng tú
ta trản húng tú
Công thành danh toại

12.鹏程万里 、前程似锦
péng chéng wàn lǐ、qián chéng sì jǐn
bấng chấng uàn lỉ, chiến chấng sư trỉn
Tiền đồ vô hạn/xán lạn

(Visited 659 times, 1 visits today)