December 4, 2018

Trường Đại học khoa học và kỹ thuật Trung Đài


Trường được thành lập năm 1966 dưới tên Trường Trung cấp nghề Trung Đài , sau gần 39 năm hoạt động, trường được cho phép nâng cấp thành Trường cao đẳng Kỹ thuật Y và cuối cùng vào năm 2005, trường chính thức trở thành Trường Đại học khoa học và Kỹ thuật Trung Đài 

Sau khi trở thành trường đại học, CTUST được chia thảng 3 học viện và 1 viện trước đại học với 14 khoa cùng 11 viện cao học .

Học viện khoa học y tế

Khoa khoa học thí nghiệm y học và công nghệ sinh học
Khoa khoa học hình ảnh
Khoa công nghệ nha khoa và khoa học vật liệu
Khoa khoa học và kỹ thuật thực phẩm
Khoa an toàn sức khỏe và kỹ thuật môi trường
Khoa thị lực
Viện cao học về công nghệ sinh học và kỹ thuật y sinh

Học viện điều dưỡng

Khoa điều dưỡng
Khoa chăm sóc người cao tuổi
Chương trình thạc sĩ ngành chăm sóc lâu dài

Học viện quản lý

Khoa quản lý chăm sóc sức khỏe
Khoa quản lý hệ thống thông tin
Khoa quản lý marketing
Khoa kinh doanh quốc tế

Nguồn: duhocdailoan.net.vn

(Visited 17 times, 1 visits today)