April 27, 2019

Tiếng Trung bồi giao tiếp: Chủ đề chụp ảnh


Khi bạn muốn chụp ảnh ở một địa điểm nào đó mà không rõ ở đó có được phép chụp ảnh hay không bạn phải hỏi như thế nào. Hãy tham khảo bài học tiếng Trung bồi số 74 ngày hôm nay để trang bị cho mình cách xin phép chụp ảnh nhé.

A: 我可以拍照片吗?
wǒ kěyǐ pāi zhàopiàn ma?
ủa khứa ỷ pai chao pen ma?
Tôi có thể chụp ảnh không?

B: 可以。
kěyǐ.
Khứa ỷ.
Có thể

A: 说茄子!
shuō qiézi!
Sua “ triế chự”!
Hãy cười lên!

B: 茄子!
qiézi!
Qiế chự!
Cười…

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.可以 kěyǐ Khứa ỷ: Có thể

2.拍 pāi pai: Chụp

3.照片 zhàopiàn Chao pen: Ảnh

4.说 shuō sua: Nói

5.茄子 qiézi Qiế chự: Quả cà. (Trong bài học này khi nói từ qiézi trong ngữ cảnh bạn muốn chụp ảnh một ai đó có nghĩa là cười lên nào, từ này cũng tương tự như từ Say Cheese trong tiếng Anh được sử dụng khi chụp ảnh bởi khi phát âm bạn phải chạm hai hàm răng vào nhau và mở miệng tương tự như bạn đang cười vậy)

(Visited 283 times, 1 visits today)