March 3, 2019

Tiếng Trung Bồi: Trạm xe buýt ở đâu?


Bạn biết cách hỏi đường đến bến xe buýt bằng tiếng Trung chưa. Bài học tiếng trung  hôm nay Tiếng Trung- 華語文sẽ hướng dẫn bạn cách hỏi đường đến trạm xe bus.

A: 这儿有车站吗?

Zhèr yǒu chēzhàn ma?
Chưa lỉ dẩu chưa chan ma?
Ở đây có bến xe buýt không?

B: 几路车?
jǐ lù chē?
Chỉ lu chưa?
xe số mấy?

A: 20路。
èrshí lù.
Ơ sứ lu.
Xe số 20.

B: 在对面。
zài duìmiàn.
Chai tuây men.
Ở đường đối diện.

TỪ VỰNG

1.这儿 zhèr Chưa lỉ: ở đây
2.车站 chēzhàn Chưa chan: bến xe buýt
3.路 lù lu: đường
4.在 zài chai: ở
5.对面 duìmiàn Tuây men: đối diện
6.有 yǒu Dẩu: có
7.几 jǐ Chỉ: cái nào, cái mấy
8.车 chē chưa: xe cộ

 

 

(Visited 926 times, 1 visits today)