April 14, 2019

Tiếng Trung bồi: Tại tiệm cắt tóc


 Cắt tóc là một hoạt độngc quen thuộc hàng ngày. Hôm nay chúng ta cùng học về chủ đề cắt tóc nhé!

 1. 理髮推子 /lǐfà tuīzi/ lỉ pha thuây chi: Cái tông đơ
 2. 理髮業 /lǐfǎ yè/ lỉ pha dê:  nghề cắt tóc
 3. 梳子 /shūzi/ su chi: cái lược
 4. 理髮 /lǐfǎ/ lỉ pha: cắt tóc
 5. 剪髮 /jiǎnfà/ chiển pha: cắt tóc
 6. 辮子 /biànzi/ biên chư: bím tóc
 7. 剃刀 /tìdāo/ thi tao: dao cạo
 8. 理髮師 /lǐfǎ shī/ lỉ pha sư: thợ cắt tóc
 9. 白髮 /báifà/  bái pha: tóc bạc
 10. 燙髮 /tàngfà/ thang pha: uốn tóc
 11. 髮夾 /fǎ jiā/ phả che: kẹp tóc
 12. 修鬍子 /xiū húzi/ xiêu hú chư: cạo râu
 13. 電動剃刀 /diàndòng tìdāo/  tiên tung thi tao : dao cạo râu điện
 14. 髮油 /fàyóu/ pha diếu: dầu chải tóc
 15. 焗油 /júyóu/chúy diếu:  hấp dầu
 16. 洗髮水 /xǐ fǎ shuǐ/ xí phả suẩy: chú diếu suẩy:  dầu gội đầu
 17. 焗油膏 /júyóu gāo/  chúy diếu cao: dầu hấp
 18. 護髮素 /hùfàsù/ hu pha su: dầu xả
 19. 美髮廳 /měifǎ tīng/ mấy phả thinh:  hair salon
 20. 頭髮 /tóufǎ/ thấu phả:  tóc
 21. 發式師 /fǎ shì shī/ phả sư sư : thợ cắt tóc thời trang
 22. 理髮工具 /lǐfà gōngjù/ lỉ phả cung chuy: dụng cụ cắt tóc
 23. 捲髮器 /juǎnfǎ qì/ chuản phả chi:  dụng cụ uốn tóc
 24. 剪刀 /jiǎndāo/ chiển tao : cái kéo
 25. 髮刷 /fǎ shuā/ phả soa:  bàn chảy dùng phủi tóc
 26. 髮型 /fǎxíng/ phả xính:  kiểu tóc
 27. 洗頭 /xǐ tóu/ xỉ thấu:  gội đầu
 28. 乾洗 /gānxǐ/ can xỉ: gội khô
 29. 鏡子 /jìngzi/  chinh chư: gương
 30. 吹風機 /chuīfēngjī/ chuây phâng chi: máy sấy tóc
 31. 剃須膏 /tìxūgāo/ thi xu cao: kem cạo râu
 32. 削髮剪 /xiāofàjiǎn/  xeo pha chiển: kéo tỉa tóc
 33. 吹風 /chuīfēng/chuây phâng:  sấy tóc
 34. 染髮 /rǎnfǎ/ rán phả: nhuộm tóc
 35. 假髮 /jiǎfǎ/ ché phả tóc giả
 36. 面部按摩 /miànbù ànmó/ miên bu an múa: massage mặt
(Visited 357 times, 1 visits today)