July 7, 2019

Tiếng Trung bồi: Mặc cả trong buôn bán


Hiện nay, người Việt chúng ta sang Trung Quốc du lịch hay mua hàng rất đông nhưng không phải ai cũng biết tiếng Trung và biết cách mặc cả. Hôm này, chúng ta cùng học tiếng Trung thông dụng khi mặc cả nhé.

1、 別想宰我,我識貨。

bié xiǎng zǎi wǒ, wǒ shí huò.

( Bía xéng trái ủa, ủa sứ khua)

Hey, don’t try to rip me off. I know what this is worth.

Đừng có hòng lừa tôi, tôi biết giá đấy.

2、 這能賣得便宜一點嗎?

zhè néng mài de piányi yì diǎn ma?

(Trưa nấng mai tơ béng yi yi tiển ma?)

Can you give me a little deal on this?

Cái này có thể bán rẻ chút được không?

3、 能便宜一點給我嗎?

néng piányi yìdiǎn gěi wǒ ma?

( Nấng béng y y tiển cấy ủa ma?)

Can you give me this for cheaper?

Bán cho tôi rẻ chút được không?

4、 我多買些能打折嗎?

wǒ duō mǎi xiē néng dǎzhé ma?

(ủa tua mải xia nấng tả trứa)

Is there any discount on bulk purchases?

Mua nhiều có được giảm giá không?

5、 給我打個折吧。

gěi wǒ dǎ gè zhé ba.

(Cấy ủa dá cưa trứa ba)

Give me a discount.

Giảm giá cho tôi đi.

6、 這件東西你想賣多少錢?

zhè jiàn dōngxi nǐ xiǎng mài duō shǎo qián?

(Trưa chiên tong xi ní xẻng mai tua sảo trén)

How much do you want for this?

Cái này bao nhiêu thì bán?

7、 如果價格不更優惠些,我是不會買的。

rúguǒ jiàgé bú gèng yōuhuì xiē, wǒ shì bú huì mǎi de.

(Rú của chi a cứa bú câng you khuây xie, ủa sư bú khuây mải tợ)

If you don’t give me a better price, I won’t buy this.

Nếu giá không rẻ hơn chút thì tôi không mua đâu.

8、 這樣東西我在別的地方可以買到更便宜的。

zhèyàng dōngxi wǒ zài bié de dìfāng kěyǐ mǎi dào gèng piányi de.

(Trưa yang tong xi ủa trai bía tơ ti phàng khứa ỉ mải tao câng béng y tợ)

I can get this cheaper at other places.

Cái này ở chỗ khác tôi mua được với giá rẻ hơn.

9、 最低你能出什麼價?

zuì dī nǐ néng chū shénme jià?

(Truây ti nỉ nấng tru sấn mơ chi a)

What’s the lowest you’re willing to go?

Giá thấp nhất mà anh (chị) bán được là bao nhiêu?

10、 別這樣,你就讓點兒價吧。

bié zhèyàng, nǐ jiù ràng diǎnr jià ba.

(Bía trưa rang, nỉ chiêu rang tiển chia ba)

Come on, give me a break on this.

Đừng thế mà, anh (chị) giảm giá xíu đi.

(Visited 162 times, 1 visits today)