June 6, 2018

Tiếng Trung bồi: Địa chỉ nhà bạn là gì?


Hỏi thăm địa chỉ nhà là một cách quan tâm lẫn nhau giữa hai người bạn trong giao tiếp thông dụng trong cuộc sống. Bài học hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nói trong tiếng Trung khi bạn muốn hỏi địa chỉ nhà của một người bạn.

A:你家裡的地址是什麼?
nǐ jiālǐ de dìzhǐ shì shénme?
Nỉ che lỉ tợ ti chử sư sấn mơ
Địa chỉ nhà bạn là gì ?

B: 我家裡的地址是南京路一百三十五號。
wǒ jiālǐ de dìzhǐ shì Nánjīng Lù yībǎi sānshí wǔ hào.
ủa che lỉ tợ ti chử sư nán chinh lu, y pải san sứ ủ hao
Địa chỉ nhà tôi ở số nhà 135, đường Nam Kinh

A:在公園對面嗎?
zài gōngyuán duìmiàn ma?
Chai cung doén tuây men ma?
Đối diện công viên à

B:是的。
shìde.
Sư tợ
Đúng rồi

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.家裡   jiālǐ    che lỉ: Nhà
2.地址   dìzhǐ    ti chử: Địa chỉ
3.是     shì        sư: Là
4.什麼   shénme    sấn mơ: Cái gì
5.南京路   Nánjīng Lù  nán chinh lu: Đường Nam Kinh
6.號 hào   hao: Số (số nhà)
7.在 zài    chai: Ở
8.對面   duìmiàn     tuây men: Đối diện
9.公園    gōngyuán    cung doén: Công viên

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.左邊   zuǒbiān    chủa pen: Bên trái
2.右邊   yòubiān    dâu pen: Bên phải
3.後邊   hòubiān    hâu pen: Đằng sau
4.旁邊   pángbiān        páng pen: Bên cạnh
5.區   qū    truy: Khu

(Visited 784 times, 1 visits today)