June 22, 2019

Tiếng Trung bồi: Chủ đề chào hỏi và làm quen


Học những câu giao tiếp tiếng Trung đơn giản giúp bạn tự tin giao tiếp tiếng Trung với người Trung Quốc.  Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chào hỏi trong tiếng Trung

I. Giới thiệu tiếng phổ thông và tiếng Đài Loan

Tiếng Đài Loan và tiếng Phổ thông phát âm không giống nhau.

Cúa dủy: Quốc ngữ
Người Đài Loan gọi “cúa dủy” (Quốc ngữ) là tiếng phổ thông Trung Quốc và là ngôn ngữ chúng ta học.
Cúa dủy cũng đồng nghĩa với “Hóa dủy” (Hoa ngữ).

Nói “Cúa dủy” để phân biệt với “Thái dủy” là tiếng Đài.

“Thái dủy” cũng đồng nghĩa với “Mỉn nán dủy” (tiếng Mân Nam)
Ngoài những từ trên ra, khi nói đến tiếng phổ thông Trung Quốc còn có những từ sau:

Pủ thung hoa: Tiếng phổ thông

Han dủy: Tiếng Hán (tiếng của dân tộc Hán, Trung Quốc)

Trung uấn: Trung văn (tiếng Trung).

II. Đại từ nhân xưng

Người Đài Loan tự xưng mình là “Ủa”, gọi người nói chuyện trực tiếp với mình là “Nỉ” và gọi người thứ 3 là “Tha”.

Ủa: Tôi

Nỉ: Bạn

Tha : Anh ấy (hoặc chị ấy)

Đại từ “Nỉ” ở cách lịch sự(tôn trọng) là “Nín’: Ông, ngài. Nhưng ít sử dụng ở số nhiều.

Đại từ nhân xưng ở số nhiều thêm “mân’ vào sau số ít.

Ủa mân: Chúng tôi

Nỉ mân: Các bạn

Tha mân: Các anh ấy, các chị ấy, họ…

III. Cách chào hỏi thông thường nhất

Cách đơn giản nhất là thêm “hảo” vào sau Đại từ:

Đại từ + Hảo

Ví dụ:

Chào bạn – “Ní hảo” là cách chào đơn giản nhất cho bất kỳ thời điểm gặp nhau nào hàng ngày.

Nỉ mân hảo: Chào các bạn

Lảo sư hảo: Chào thầy giáo

Bổ sung từ vựng:

Láo bản: Ông chủ

Chinh lỉ: Giám đốc

Chúng ta có thể chào theo mẫu:

Láo bản, nín hảo: Chào Ông chủ

Chinh lỉ, nín hảo: Chào Giám đốc

Lảo sư, nín hảo : Chào thầy giáo

IV. Một số từ chào hỏi trong tiếng Trung khác

Trảo sang hảo: Chào buổi sáng

Oản sang hảo: Chào buổi tối

Chai chen: Tạm biệt

Trảo an: Chào buổi sáng

Oản an: Chào buổi tối.

V. Cách xưng hô thông thường

1.Cách xưng hô thân mật là gọi nhau bằng tên

A + tên

Ví dụ: A Xưa: A. Sắc

A Nán: A. Nam

A Xúng: A. Hùng

2. Người Đài Loan rất tôn trọng “Họ”

Người có chức vụ, thường gọi nhau bằng : Họ + Chức vụ

Ví dụ:

Tháo lảo sư: Thầy giáo Đào (Sắc)

Oáng chinh lỉ: Giám đốc Vương

Trâng Láo bản: Ông chủ Trịnh

Lỉ Sư phu: Sư phụ Lý

Một số họ của người Việt Nam

Roản: Nguyễn

Chấn: Trần

Lí: Lê

Ử: Vũ (Võ)

Pấy: Bùi

Tháo: Đào

Hoáng: Hoàng

Tinh: Đinh

Thoán: Đoàn

(Visited 206 times, 1 visits today)