January 11, 2019

Tiếng Trung bồi cho người mới bắt đầu học: Cách hỏi tuổi (bài 4)


Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tiếng Trung bồi, đây là chuyên mục dành riêng cho lao động Việt Nam. Dưới đây là đoạn hội thoại ngắn, vừa đơn giản vừa dễ học cho người mới bắt đầu. Ở Đài Loan Hỏi tuổi của một ai đó ngay từ lần gặp đầu tiên sẽ gây ra nhiều phiền toái, hãy chắc chắn về độ thân thiết của bạn và người đó trước khi đi đến loại câu hỏi nhạy cảm này.

A: 你多大了?
nǐ duō dà le?
Nỉ tua ta lơ?
Cậu bao nhiêu tuổi?

B: 你覺得我多大了?
nǐ juéde wǒ duō dà le?
Nỉ chuế tơ ủa tua ta lơ?
Anh nghĩ là tôi bao nhiêu tuổi?

A: 25歲?
èrshí wǔ suì?
Ơ sứ ủ suây?
25 tuổi?

B: 差不多。
chàbuduō.
Cha pu tua.
Cũng tầm đấy.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
1.你 nǐ Nỉ: bạn
2.多大 duō dà tua ta: bao nhiêu tuổi
3.我 wǒ ủa: tôi
4.覺得 juéde Chuế tơ: nghĩ
5.25 èrshí wǔ Ơ sứ ủ: 25
6.歲 suì suây: tuổi
7.差不多 chàbuduō Cha pu tua: xấp xỉ

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.猜 cāi chai: đoán
2.女孩兒 nǚháir Nủy hái: cô bé
3.男孩兒 nánháir Nán hái: cậu bé
4.老 lǎo Lảo: già, cũ
5.年輕 niánqīng Nén trinh: trẻ

(Visited 363 times, 2 visits today)