January 10, 2019

Tiếng trung bồi cho người mới bắt đầu học: Cách hỏi họ tên trong tiếng Trung (Bài 3)


Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tiếng Trung bồi, đây là chuyên mục dành riêng cho lao động Việt Nam. Dưới đây là đoạn hội thoại ngắn, vừa đơn giản vừa dễ học cho người mới bắt đầu. Hỏi họ và tên là một thủ tục thường thấy trong tất cả các cuộc gặp mặt. Dưới đây là cách hỏi tên trong tiếng Trung.

A: 你好。
nǐhǎo.
Ní hảo
Xin chào.

B: 你好,你叫什麼名字?
nǐhǎo, nǐ jiào shénme míngzi?
Ní hảo, nỉ cheo sấn mơ mính chự?
Xin chào. Tên bạn là gì?

A: 我叫王平。你呢?
wǒ jiào Wáng Píng. Nǐ ne?
ủa cheo oáng píng. Nỉ nơ ?
Tên tôi là Vương Bình. Còn bạn?

B: 我叫李麗。
wǒ jiào Lǐ Lì.
ủa cheo lỉ li
Tên tôi là Lý Lệ

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.你好 nǐhǎo ní hảo: Xin chào
2. 叫 jiào cheo: Gọi là
3. 什麼 shénme sấn mơ: Cái gì, gì
4. 名字 míngzi mính chự: Tên

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.姓 xìng xinh: Họ
2.你的 nǐ de nỉ tợ: Của bạn
3.是 shì sư: Là
4.好聽 hǎotīng hảo thinh: Nghe rất hay
5.高興 gāoxìng cao xinh: Vui
6.認識 rènshi rân sư: Biết
7.見面 jiànmiàn chen men: Gặp mặt

(Visited 3,792 times, 1 visits today)