May 19, 2019

Tiếng Trung bồi sơ cấp: Chủ đề quê quán


Chào mừng bạn đến với chuyên mục tiếng Trung bồi, chuyên mục dành riêng cho các bạn lao động Việt Nam ở Đài Loan. Hôm nay chúng ta cùng học chủ đề quê quán nhé!

A: 你的老家在哪裡?
nǐde lǎojiā zài nǎli?
Nỉ tơ lảo che chai ná lỉ?
Quê bạn ở đâu?

B: 我從臺中來。你呢?
wǒ cóng táizhōng lái. nǐ ne?
ủa trúng thái trung lái. Nỉ nơ?
Tôi đến từ Đài Trung. Thế còn bạn?

A: 我的老家在河內市。
wǒde lǎojiā zài Hénèi shì.
ủa tơ lảo che chai hé nây sư
Quê tôi ở thành phố Hà Nội

B: 河內是一個好地方。

Hénèi shì yī ge hǎo dìfang.
Khứa nây ssư ý cưa hảo ti phang .
Hà Nội là một nơi rất tuyệt

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:

1.老家 lǎojiā Lảo che: Quê
2.從 cóng chúng: Từ
3.鄉下 xiāngxià Xeng xe: Ngoại ô
4.在 zài chai: Ở
5.地方 dìfang Ti phang: Nơi

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.家鄉 jiāxiāng Che xeng: Quê hương
2.以前 yǐqián ỷ chén: Trước đây
3.住在 zhùzài Chu chai: Sống ở
4.農村 nóngcūn Núng chuân: Nông thôn
5.城市 chéngshì Chấng sư: Thành thị
6.出國 chūguó Chu cúa: Ra nước ngoài
7.回國 huíguó Huấy cúa: Về nước

(Visited 481 times, 1 visits today)