May 15, 2019

Tiếng trung bồi sơ cấp: Cách hỏi tuổi


Bạn đang tìm mẫu câu hỏi, cách  hỏi tuổi bằng tiếng trung để hỏi mọi người, vậy hãy tham khảo bài viết dưới đây. Với gợi ý mẫu câu hỏi về tuổi bằng tiếng Trung giúp bạn dễ dàng vận dụng để hỏi mọi người, tự tin giao tiếp cũng như biết được số tuổi của người mà bạn đang quan tâm.
 

A: 你多大了?
nǐ duō dà le?
Nỉ tua ta lơ?
Cậu bao nhiêu tuổi?

B: 你覺得我多大了?
nǐ juéde wǒ duō dà le?
Nỉ chuế tơ ủa tua ta lơ?
Anh nghĩ là tôi bao nhiêu tuổi?

A: 25歲?
èrshí wǔ suì?
Ơ sứ ủ suây?
25 tuổi?

B: 差不多。
chàbuduō.
Cha pu tua.
Cũng tầm đấy.

TỪ VỰNG BÀI HỘI THOẠI:
1.你 nǐ Nỉ: bạn
2.多大 duō dà tua ta: bao nhiêu tuổi
3.我 wǒ ủa: tôi
4.覺得 juéde Chuế tơ: nghĩ
5.25 èrshí wǔ Ơ sứ ủ: 25
6.歲 suì suây: tuổi
7.差不多 chàbuduō Cha pu tua: xấp xỉ

TỪ VỰNG BỔ SUNG:

1.猜 cāi chai: đoán
2.女孩兒 nǚháir Nủy hái: cô bé
3.男孩兒 nánháir Nán hái: cậu bé
4.老 lǎo Lảo: già, cũ
5.年輕 niánqīng Nén trinh: trẻ

(Visited 382 times, 1 visits today)