April 14, 2019

Tiếng Trung bồi: Cách miêu tả ngoại hình


Chào mừng bạn đến với chuyên mục Tiếng Trung bồi, chuyên mục dành riêng cho các bạn lao động tại Đài Loan. Bài học hôm nay chúng ta học vềtừ vựng tiếng Trung về miêu tả ngoại hình

 1. Mặt tròn: 蘋果臉 Píng guǒ liǎn – bính của lẻn
 2. Mặt búp bê: 娃娃臉 wá wa liǎn – úa ua lẻn
 3. Mặt trái xoan: 鴨蛋臉 yā dān liǎn – ya tan lẻn
 4. Mặt chữ điền: 四方臉 sì fāng liǎn- sư phang lẻn
 5. Mặt dài 長方臉: Cháng fāng liǎn-cháng phang lẻn
 6. Mặt nhọn 尖臉: Jiān liǎn-chiên lẻn
 7. Mắt háo sắc: 色鬼眼 sè guǐ yǎn-sưa guấy dẻn
 8. Yiểu điệu: 纖細 Qiān xì – chiên xi
 9. Thon thả: 苗條 miáo tiào – méo theo
 10. Tóc dài chấm vai: 披肩長 pījiān zhǎng – bi chiên chảng
 11. Tóc đuôi ngựa: 馬尾 mǎ wěi – má uẩy
 12. Tóc bổ đôi: 分頭 Fēn tóu – phân thấu
 13. Tóc đen: 烏黑頭髮 wū hēi tóu fā – u hây thấu pha
 14. Tóc nâu: 棕色頭髮 Zōng sè tóu fā – chung xưa thấu pha
 15. Mày lá liễu: 柳葉眉 liǔyě méi – liếu dể mấy
 16. Mắt 2 mí: 雙眼皮 Shuāng yǎn pí – xoang dẻn bí
 17. Mắt 1 mí: 單眼皮 Dān yǎn pí – tan dẻn bí
 18. Mắt bồ câu: 彈子眼 Dàn zi yǎn – tan chi dẻn
 19. Tướng mạo: 相貌 Xiàng mào – xeng mao
 20. Đanh đá: 潑辣 pō là – bo la
 21. Vóc dáng: 個字 gē zi – cưa chi
 22. Dịu dàng: 溫柔 Wēn róu – uân rấu
 23. Mũi hếch: 扁鼻 Biǎn bǐ – biến bỉ
 24. Mắt lác: 斗眼 Dòu yǎn – tâu dẻn
 25. Hiền lành: 善良 Shàn liáng – san léng
 26. Cao: 高 Gāo – cao
 27. Thấp: 矮 Ǎi – ải
 28. Béo: 胖 Pàng – bâng
 29. Gầy: 瘦 Shòu – sâu
(Visited 344 times, 1 visits today)