July 20, 2019

Tiếng Trung bồi: Học các câu giao tiếp cực nhanh


Đối với những bạn học tiếng Trung với mục giao tiếp, bạn không chú trọng đến cách viết, ngữ pháp trong tiếng Trung, thì tiếng Trung bồi là một trong những lựa chọn phù hợp. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn các câu giao tiếp cực nhanh. Cùng nhau học tập nhé!

Con người Đài Loan

1.我不乾了/Wǒ bú gàn le/ Tôi không làm nữa
– Ủa pú can lơ

2.我明白了/Wǒ míngbáile/ Tôi hiểu rồi
– Ủa míng pái lơ

3. 我也是/Wǒ yě shì/ Tôi cũng vậy
– Ủa dẻ sư

4.還不錯/Hái bùcuò/ Cũng được lắm
– Hái pú trua

5.我同意/Wǒ tóngyì/ Tôi đồng ý
– Ủa thúng y

6.闭嘴/Bì zuǐ/ Im miệng
– Pi chuẩy

7.安靜一點/Ānjìng yī diǎn/ Hãy giữ im lặng 1 chút
– An chinh y tẻn

8.振作起來/Zhènzuò qǐlái/ Phấn khởi lên nào
– Trân chua chỉ lái

9.讓我來/Ràng wǒ lái/ Để tôi , để tôi làm
– Rang ủa lái

10.玩得開心/Wán de kāixīn/ Chơi vui vẻ
– Goán tứa khai xin

(Visited 289 times, 1 visits today)