July 25, 2019

Tiếng Trung bồi: Các câu giao tiếp cực nhanh (phần 6)


Đối với những bạn học tiếng Trung với mục giao tiếp, bạn không chú trọng đến cách viết, ngữ pháp trong tiếng Trung, thì tiếng Trung bồi là một trong những lựa chọn phù hợp. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn các câu giao tiếp cực nhanh. Cùng nhau học tập nhé!

51.他和我同歲。Tā hé wǒ tóng suì.
Anh ấy cùng tuổi với tôi
– Tha hứa ủa thúng suây

52.非做不可嗎? Fēi zuò bùkě ma?
Tôi có phải không?
– Phây chua pu khửa ma?

53.沒問題! Méi wèntí!
Không vấn đề gì
– Mấy guân thí

54.不要緊。Bùyàojǐn.
Không có gì
– Pú dao chỉn

55.時間快到了。Shíjiān kuài dàole. Hết giờ
– Sứ chen khoai tao lơ

56.就這樣! Jiù zhèyàng! Thế đó
– Chiêu trưa dang

57.算上我。Suàn shàng wǒ. Tin tôi đi
– Soan sang ủa

58.有什麼新鮮事嗎? Yǒu shén me xīnxiān shì ma?
Có tin tức gì mới không
– Yểu sấn mơ xin xen sư ma ?

59.好點了嗎? Hǎo diǎnle ma? Thấy đỡ hơn chưa?
– Hảo tẻn lơ ma?

60.別擔心。Bié dānxīn. Đừng lo lắng
– Pía tan xin

(Visited 194 times, 1 visits today)