July 24, 2019

Tiếng Trung bồi: Các câu giao tiếp cực nhanh (phần 5)


Đối với những bạn học tiếng Trung với mục giao tiếp, bạn không chú trọng đến cách viết, ngữ pháp trong tiếng Trung, thì tiếng Trung bồi là một trong những lựa chọn phù hợp. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn các câu giao tiếp cực nhanh. Cùng nhau học tập nhé!

1.你好嗎?
– Nǐhǎo ma? – Ní hảo ma?
Bạn có khỏe không?

42忙嗎?
– Máng ma- ? Máng ma
Bận không?

43.你近来过的怎麼樣?
– Nǐ jìn lái guò de zěnmeyàng?
Bạn dạo này thế nào?
– Nỉ chin lái cua tợ chẩn mơ dang ?

44.挺好。
Tǐng hǎo.
– Thỉnh hảo
Rất tốt.

45.還好。
– Hái hǎo- Hái hảo
Cũng tốt

46.我愛你/Wǒ ài nǐ/ Anh yêu em
– Ủa ai nỉ

47.这是你的嗎? Zhè shì nǐ de ma?
Nó là của bạn à?
– Trưa sư nỉ tợ ma ?

48馬馬虎虎 。
Mǎmahǔhu
Chỉ tàm tạm,bình thường.
– Mả ma hu hụ

49.你肯定嗎? Nǐ kěndìng ma?
Bạn có chắc không?
– Nỉ khẩn tinh ma?

50.這很好。Zhè hěn hǎo.
Rất tốt
– Trưa hấn hảo

(Visited 218 times, 1 visits today)