July 22, 2019

Tiếng Trung bồi: Các câu giao tiếp cực nhanh (phần 3)


Đối với những bạn học tiếng Trung với mục giao tiếp, bạn không chú trọng đến cách viết, ngữ pháp trong tiếng Trung, thì tiếng Trung bồi là một trong những lựa chọn phù hợp. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn các câu giao tiếp cực nhanh. Cùng nhau học tập nhé!

21.我懷疑/Wǒ huáiyí/ Tôi nghi lắm
– Ủa hoái y

22.讓我想想/Ràng wǒ xiǎng xiǎng/ Để tôi nghĩ đã
– Rang ủa xéng xẻng

23.我是單身貴族/Wǒ shì dānshēn guìzú/ Tôi là người độc thân thành đạt
– Ủa sư tan sân quây chú

24.你肯定嗎?/Nǐ kěndìng ma?/ Bạn chắc chắn không ?
– Nỉ khẩn tinh ma?

25.我是他的影迷/Wǒ shì tā de yǐngmí / Tôi là fan( người hâm mộ) của anh ấy
– Ủa sư tha tợ ỉng mí

26.你出賣我/Nǐ chūmài wǒ/ Mày bán đứng tao
– Nỉ chu mai ủa

27.我在節食/Wǒ zài jiéshí/ Tôi đang ăn kiêng
– Ủa chai chía sứ

28.我做到了/Wǒ zuò dàole/ Tôi làm được rồi
– Ủa chua tao lơ

29.我能幫你嗎?/Wǒ néng bāng nǐ ma?/ Tôi có thể giúp bạn gì không ?
– Ủa nấng pang nỉ ma?

30. 我會留意的/Wǒ huì liúyì/ Tôi sẽ lưu ý
– Ủa huây liếu y

(Visited 188 times, 1 visits today)