July 21, 2019

Cùng học tiếng Trung bồi: Các câu giao tiếp cực nhanh (Phần 2)


Đối với những bạn học tiếng Trung với mục giao tiếp, bạn không chú trọng đến cách viết, ngữ pháp trong tiếng Trung, thì tiếng Trung bồi là một trong những lựa chọn phù hợp. Hôm nay chúng tôi sẽ tổng hợp đến bạn các câu giao tiếp cực nhanh. Cùng nhau học tập nhé!

11.做得好/Zuò de hǎo/ Làm tốt lắm– Chua tứa hảo

12.我迷路了/Wǒ mílùle/ Tôi lạc đường rồi
– Ủa mí lu lơ

13.我回來了/Wǒ huíláile/ Tôi về rồi
– Ủa huấy lái lơ

14.我也一樣/Wǒ yě yīyàng/ Tôi cũng thế
– Ủa dzẻ ý ang

15.我請客/Wǒ qǐngkè/ Tôi đãi , tôi mời
– Ủa chỉnh khưa

16.跟我来/Gēn wǒ lái/ Đi theo tôi
– Cân ủa lái

17.這邊請/Zhè biān qǐng/ Mời đi lối này
– Trưa piên chỉng

18.我保證/Wǒ bǎozhèng/ Tôi bảo đảm
– Ủa pảo trâng

19.我拒絕/Wǒ jùjué/ Tôi từ chối
– Ủa chuy chuế

20.我也這樣想/Wǒ yě zhèyàng xiǎng/ Tôi cũng nghĩ như thế
– Úa zẻ trưa dzang xẻng

(Visited 453 times, 1 visits today)