July 4, 2018

Tiếng Trung bồi: 500 từ ghép được sử dụng nhiều nhất (p4)


Mỗi ngày một bài học thú vị, hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một chủ đề vô cùng hay. Cũng giống như tiếng Việt, tiếng Trung có rất nhiều từ ghép, việc sử dụng từ ghép sẽ giúp cho cuộc hội thoại của chúng ta trở nên sôi động và bớt nhàm chán với những cấu trúc cố định, ngữ pháp khô khan nhé!

Số lượng từ mới bài hôm nay sẽ khá dài, tận 500 từ ghép tiếng Trung đó, vậy nên các bạn nhớ share về để học dần nha, mỗi ngày một chút chắc chắn chúng ta sẽ thành công

91 大家 dàjiā (ta chea): cả nhà, mọi người.

92 一些 yīxiē (y xiê): một ít, một số, hơi, một chút.

93 那裡 nàlǐ (na lỉ): chỗ ấy, chỗ đó, nơi ấy.

94 以為 yǐwéi (ỷ guấy): tin tưởng, cho rằng.

95 高興 gāoxìng (cao xing): vui vẻ, vui mừng, phấn chấn, thích.

96 過來 guòlái (cua lái): đủ, quá, đến, qua đây.

97 等等 děng děng (tấng tẩng): vân…vân, chờ một chút.

98 生活 shēnghuó (sâng huố): đời sống, cuộc sống, sinh hoạt.

99 醫生 yīshēng (y sâng): bác sĩ, thày thuốc.

100 最後 zuìhòu (chuây hâu): cuối cùng, sau cùng.

101 之前 zhīqián (trư chén): trước, trước khi (time).

102 伙計 huǒjì (huổ chi): người cộng tác, bạn cùng nghề, làm

103 任何 rènhé (rân hứa): bất luận cái gì.

104 很多 hěnduō (hẩn tuô): rất nhiều.

105 哪兒 nǎ’er (nả ớr): chỗ nào, đâu.

106 這種 zhè zhǒng (trưa trủng): kiểu này, loại này.

107 上帝 shàngdì (sang ti): thượng đế, chúa trời.

108 女人 nǚrén (nủy rấn): phụ nữ, đàn bà (ng trưởng thành).

109 名字 míngzì (míng chự): tên (người, sự vật).

110 認識 rènshi (rân sư): nhận biết, biết, nhận thức.

111 今晚 jīn wǎn (chin oản): tối nay.

112 其他 qítā (chí tha): cái khác, khác.

113 記得 jìdé (chi tứa): nhớ, nhớ lại, còn nhớ.

114 傢伙 jiāhuo (chea huô): cái thứ, thằng cha, cái con.

115 或者 huòzhě (huô trửa): có lẽ, hoặc, hoặc là.

116 過去 guòqù (cuô chuy): đã qua, đi qua

117 哪裡 nǎlǐ (ná lỉ): đâu, nơi nảo, đâu có, đâu phải.

118 擔心 dānxīn (tan xin): lo lắng, không yên tâm, lo âu.

119 繼續 jìxù (chi xuy): tiếp tục, kéo dài, kế thừa, tiếp nối.

120 女孩 nǚhái (nủy hái): cô gái.

(Visited 2,132 times, 1 visits today)