May 20, 2019

Tiếng Trung bồi: 10 câu tiếng phổ biến trong đời sống thường ngày, nhất định phải nhớ!


Dưới đây là 11 câu tiếng trung cực thông dụng, bạn nhất định phải thuộc khi lần đầu tiên đến Đài Loan làm việc.

1.做得好/Zuò de hǎo/ Làm tốt lắm
– Chua tứa hảo
2.我迷路了/Wǒ mílùle/ Tôi lạc đường rồi
– Ủa mí lu lơ
3.我回來了/Wǒ huíláile/ Tôi về rồi
– Ủa huấy lái lơ
4.我也一樣/Wǒ yě yīyàng/ Tôi cũng thế
– Ủa dzẻ ý ang
5.我請客/Wǒ qǐngkè/ Tôi đãi , tôi mời
– Ủa chỉnh khưa
6.跟我来/Gēn wǒ lái/ Đi theo tôi
– Cân ủa lái
7.這邊請/Zhè biān qǐng/ Mời đi lối này
– Trưa piên chỉng
8.我保證/Wǒ bǎozhèng/ Tôi bảo đảm
– Ủa pảo trâng
9.我拒絕/Wǒ jùjué/ Tôi từ chối
– Ủa chuy chuế
10.我也這樣想/Wǒ yě zhèyàng xiǎng/ Tôi cũng nghĩ như thế
– Úa zẻ trưa dzang xẻng

(Visited 664 times, 1 visits today)