January 15, 2018

Thanh Hóa phấn đấu đưa trên 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài


Năm 2017, với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị, doanh nghiệp, toàn tỉnh Thanh Hóa đã đưa được 10.036 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 100,36% kế hoạch, tập trung vào một số thị trường chủ yếu như: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản…

Đây là năm thứ 2 liên tiếp tỉnh ta có số lao động đi làm việc ở nước ngoài tăng so với kế hoạch đề ra. Năm 2018, tỉnh ta phấn đấu đưa được trên 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích xuất khẩu lao động của Trung ương, của tỉnh nhằm tăng tỷ lệ lao động thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách đi xuất khẩu lao động; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo nguồn lao động có trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ, sức khỏe, ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong công nghiệp để đưa đi xuất khẩu lao động nhằm giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, thu hút ngoại tệ cho địa phương, góp phần xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Nguồn: baothanhhoa.vn

(Visited 52 times, 1 visits today)