July 6, 2017

Sẽ bị thu giữ nếu mang quá 10 vạn Đài Tệ khi xuất cảnh Đài Loan!


Từ ngày 28/6 người xuất nhập cảnh đem 10 vạn Đài tệ trở lên mà không khai báo sẽ bị tịch thu.

Theo thông tin Tổng cục  Hải quan cho biết nếu xuất nhập cảnh mà đem số tiền giá trị hơn 10 vạn đài tệ ( 100.000NT) không khai báo trước thì sẽ bị cơ quan hải quan tịch thu.

(Để bảo vệ luật chống rửa tiền , từ ngày 28/6 nếu xuất nhập cảnh mà đem hơn 10 vạn Đài tệ thì có thể bị tịch thu)

 Hôm nay Tổng Cục Hải Quan cho biết

Theo điều khoản thứ 12 của đạo luật Kiểm soát rửa tiền vừa mới sửa đổi có quy định : Khi ra khỏi hải quan những ngoại tệ ,tiền mặt  và chứng khoán có giá trị ( cổ phiếu,công trái…thay cho tiền tệ hoặc thứ tài sản khác), bổ sung thêm tiền tệ của Hồng Kong hoặc Ma Cao phát hành , Đài tệ, Vàng hay những  vật phẩm đều có thể bị lợi dụng để tiến hành rửa tiền thì kể từ ngày 28 tháng 6, nếu mang theo vượt quá 10 vạn Đài tệ tiền mặt (100.000 NT) hoặc giá trị vàng , đá quý  tương đương với 1 vạn đô la mĩ ( 10,000 USD)   với đều bị tịch thu và xử phạt.

Kể từ ngày 28 tháng 6 năm nay những ngoại tệ, tiền mặt và chứng khoán có giá trị nêu trên , đem ra vào lãnh thổ 10 vạn Đài tệ tiền mặt  hoặc tổng trị giá vàng hơn 1 vạn đô la mĩ trở lên và những vật phẩm có khả năng tiến hành rửa tiền , đều phải tiến hành khai báo với Hải quan đồng thời có trách nhiệm báo cáo về việc mở rộng vận chuyển hành hóa   như vận chuyển qua đường bưu điện hoặc chuyển phát nhanh .

Năm 2016 cảnh sát Hải quan đã bắt giữ trường hợp hành khách mang tiền ngoại tệ bất hợp pháp , 108 vụ là vàng hoặc chứng khoán có giá trị , trong đó 45 vụ đài tệ có giá trị khoảng 10 vạn  680 triệu NDT, 7 vụ là 10 cân vàng tương đương với 12,4 triệu NDT . Hiện nay việc đem quá giá trị vàng hoặc đài tệ có thể được giữ lại để  trả về nhưng trong tương lai Đạo luật mới lưu hành thì các trường hợp này sẽ bị tịch thu hoặc phạt tiền.(linsqiaoyan( Lâm Xảo Nhạn)/ Đài Bắc đưa tin)

Kinh nghiệm người sử dụng chia sẻ: “Nếu phải đem quá nhiều tiền ra nước ngoài, thì khi mang quá 10 vạn đều phải khai báo, khai báo cũng rất đơn giản, đến quầy hải quan điền vào một đơn , ghi trên đó số tiền bản thân sẽ đem, quầy hải quan sẽ đưa lại cho bạn một nhóm số cần ghi nhớ, nếu có kiểm tra đột xuất thì chỉ cần đọc nhóm số này để chứng minh rằng bạn đã khai báo. Tại sao phải làm như vậy là vì trước đây “đài tệ” không khai báo khi bị bắt thì số tiền đó có thể sẽ không bị thu hồi , được trả về cho bạn. Có một số trường hợp “ngoại tệ” không khai báo mà lại bị tịch thu sở dĩ là do họ mang trên người gần 100 vạn. VÌ vậy Đài tệ đem ra nước ngoài khi bị bắt có thể trả về

Một cư dân mạng phân tích “ Có sự khác biệt trong việc áp dụng và không  áp dụng, không phải mang 10 vạn tiền mặt là đều bị tịch thu , bây giờ thẻ tiêu dùng rất thuận tiện, chúng ta có thể rút tiền ở nước ngoài bằng thẻ nhưng phải có giới hạn nhất định ”

 

Trần Hương/ www.appledaily.com.tw

(Visited 1,310 times, 1 visits today)