March 20, 2019

Ông Lại Thanh Đức tham gia sơ tuyển ứng cử viên Tổng thống


Ngày 18-3 cựu Thủ tướng Lại Thanh Đức đến đảng bộ Đảng Dân Tiến đăng ký tham gia sơ tuyển ứng cử viên tranh cử Tổng thống khóa 2020, đối đầu với Tổng thống Thái Anh Văn đã tuyên bố sẽ tái tranh cử. Ông cho biết, ông từ chức Thủ tướng khi Đảng Dân Tiến thất bại trong cuộc bầu cử 9 trong 1 vào năm ngoái, và cảm nhận rất sâu sắc nỗi lo của người dân khi ông tham gia vận động bầu bổ sung ủy viên lập pháp.

“5 điều của ông Tập” ép Đài Loan không làm Tây Tạng thứ 2

Ông Lại Thanh Đức cho rằng lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đưa ra “5 điều” để ép buộc Đài Loan, Đảng Quốc Dân lại muốn ký thỏa thuận hòa bình với Trung Quốc, Đài Loan tuyệt đối không thể trở thành Tây Tạng thứ 2.

Bà Thái Anh Văn nhấn mạnh sẽ hoàn thành đăng ký sơ tuyển

Ngay sau đó Tổng thống Thái Anh Văn cũng nhấn mạnh rằng bà sẽ hoàn thành đăng ký sơ tuyển trước chuyến công du, đưa quốc gia tiến lên con đường đúng đắn.

Lại Thanh Đức khen Hàn Quốc Du là “huyền thoại chính trị”

Việc ông Lại Thanh Đức khen Thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du là một huyền thoại chính trị hiếm có hàng trăm năm nay, liệu có gián tiếp thúc đẩy Chủ tịch đảng Quốc Dân bảo lưu việc triệu tập ông Hàn Quốc Du tham gia ứng cử hay không thì cần tiếp tục quan sát.

(Visited 69 times, 1 visits today)