August 21, 2019

Ốc sên tăng nhanh, gây thiệt hại cho nhà nông trồng thanh long


Khu vực Trung Nam bộ sau nhiều ngày mưa lớn khiến lượng ốc sên tăng nhanh. Một chủ nông trại ở Chương Hóa cho biết, ốc sên bò vào vườn thanh long tránh mưa, gặm nhấm trái và hoa, do số lượng quá nhiều không thể bắt hết, gây nên thiệt hại trầm trọng, hiện chỉ biết cầu trời ngừng mưa và mau chóng bao túi lưới cho số thanh long còn lại. Ông Trần Thắng Đắc (陳勝得) – Chủ nông trại trồng thanh long: “Do mưa lớn trong nhiều ngày, số lượng ốc sên năm nay đặc biệt nhiều, ốc sên lá và ốc sên đất châu Phi cũng rất nhiều. Chúng sẽ gặm nhấm hết hoa trên cây”.

Ước tính làm sản lượng bị cắt giảm ít nhất 30%

Phía bên trong vườn, trên mỗi cây thanh long đều có rất nhiều ốc sên đất châu Phi đeo bám, tay cầm trái thanh long có lớp vỏ đầy “sẹo” do ốc sên để lại, chủ nông trại cho biết những quả thế này không thể bán được, ước tính sản lượng thu hoạch ban đầu bị cắt giảm trên 30%, ít nhất là hơn 600kg. Giám đốc Tô Khởi Hoài (蘇啟懷) – Phòng Nông vụ Sở Nông nghiệp huyện Chương Hóa: “Thường thì thức ăn của ốc sên chủ yếu là lá cây, đương nhiên do mưa lớn liên tiếp, khiến cho đất bị ẩm thấp, nên ốc sên mới đeo bám lên cây”.

Ốc sên thuộc loại côn trùng gây hại, không phải tổn thất thiên tai

Sở Nông nghiệp huyện Chương Hóa cho biết, do ốc sên thuộc loại côn trùng gây hại, chứ không nằm trong nhóm thiên tai, nên không được tính trong đợt thiệt hại nông nghiệp do thiên tai lần này. Trước mắt chỉ nhận được báo cáo nhỏ lẻ, do vườn thanh long trên được gieo trồng theo quy trình sạch nên không thể dùng thuốc để diệt trừ, nên Sở sẽ hỗ trợ hướng dẫn phòng trừ bằng phương pháp không độc hại.

Biên tập Tố Nga

(Visited 71 times, 1 visits today)