December 20, 2018

Những quy định về ngày nghỉ cho giúp việc Đài Loan


Mỗi quốc gia đều có những ngày nghỉ lễ Tết trong năm và Đài Loan cũng vậy. Trong những ngày nghỉ lễ Tết tại Đài Loan người lao động cũng được nghỉ theo quy định. Vậy những quy định về ngày nghỉ cho giúp việc Đài Loan như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định về các ngày nghỉ lễ Tết tại Đài Loan

Tại Đài Loan cũng có những ngày nghỉ lễ Tết cổ truyền hoặc là những ngày kỷ niệm lớn mà nhà cầm quyền đã đưa ra để đưa vào quy định là những ngày nghỉ lễ chung của dân tộc. Các ngày kỷ niệm người lao động được nghỉ theo quy định gồm:
1.Ngày kỷ niệm thành lập: 01/01
2.Ngày kỷ niệm Hòa Bình: 28/ 02
3.Ngày song lập: 10/ 10
4.Ngày quốc tế lao động: 01/0 5
Các ngày nghỉ lễ,Tết pháp định gồm:
1. Tết m lịch: từ 01/ 01 đến ngày 03/01 âm lịch (3 ngày)
2. Tết Nhi đồng: ngày 04 tháng 4
3. Tết Thanh minh: thường vào ngày 05/04 âm lịch
4. Tết Đoan ngọ: ngày 05/05 âm lịch
5. Tết Trung thu: ngày 15/08 âm lịch
6. Ngày 30 Tết: 30/12 âm lịch
7. Ngày nghỉ khác theo thông báo của cơ quan chủ quản trung ương.

Như vậy người lao động sẽ được nghỉ lễ tết tổng 12 ngày. Đây là quy định áp dụng chung cho tất cả các lao động tại Đài Loan, do đó những người Việt Nam đang học tập và làm việc tại đây cũng sẽ được hưởng trọn vẹn các ngày nghỉ lễ này. Chính phủ Đài Loan quy định, ngày nghỉ lễ tết là tất cả mọi người được nghỉ ngơi do đó mọi lao động không được phép làm thêm vào những ngày này.

Những quy định về ngày nghỉ cho giúp việc tại Đài Loan cũng theo các khung ngày nghỉ được công bố từ Đài Loan. Do đó những lao động giúp việc tại Đài Loan cũng sẽ nhận được các ngày nghỉ ngơi theo quy định. Ngoài ra, người lao động có thể có những ngày nghỉ riêng nếu được sự cho phép của chủ gia đình sử dụng lao động. Tuy nhiên đây là điều cam kết riêng giữa giúp việc và gia chủ, không nằm trong quy định chung về ngày nghỉ theo Pháp luật Đảo ngọc.

Nguồn: thanglongosc.com

(Visited 357 times, 1 visits today)