February 10, 2019

Những câu tỏ tình bằng tiếng Trung ngọt như mía lùi


Bạn đang yêu? Bạn muốn bày tỏ tình cảm của mình với người yêu? Bạn không biết nên tỏ tình thế nào? Hãy tham khảo những câu tỏ tình ngọt như mía lùi Tiếng Trung  giới thiệu với các bạn hôm nay để gây ấn tượng với các cô gái nhé!

1. 表白

Biǎobái

Bẻo bái

Tỏ tình

2. 我有话要对你说。

Wǒ yǒu huà yào duì nǐ shuō.

Ủa diểu hoa dao tuây nỉ xua

Anh có lời muốn nói với em

3. 嗯,怎么说呢……

Ní, zěnme shuō ne……

Ní chẩn mơ xua nơ

uhm, nói thế nào nhỉ…………..

4. 你现在有男/女朋友吗?)

Nǐ xiànzài yǒu nán/nǚ péngyǒu ma?

Nỉ xiên chai diểu nán lủy bấng diểu ma?

Hiện tại em có người yêu chưa?

5. 你觉得我怎么样?

Nǐ juédé wǒ zěnme yàng?

Nỉ chuếtứa ủa chẩn mơ dang?

Em thấy anh thế nào?

6. 我觉得你挺棒的。

Wǒ juédé nǐ tǐng bàng de.

Ủa chuế tứa nỉ thính bang tợ

Em cảm thấy anh rất tài

7. 我爱你。

Wǒ ài nǐ.

ủa ai nỉ

Anh yêu em

8. 我也爱你。

Wǒ yě ài nǐ.

Ủa dể ai nỉ

Em cũng yêu anh

9. 你是我见到过的最美的女人。

Nǐ shì wǒ jiàn dàoguò de zuìměi de nǚrén.

Nỉ sư ủa chiên tao cua tợ chuây mẩy tợ lủy rấn

Em là cô gái đẹp nhất anh từng gặp

10. 你使我神魂颠倒。

Nǐ shǐ wǒ shénhún diāndǎo.

Nỉ sư ủa shấnhuấn tiên tảo

Em khiến anh chết mê chết mệt

11. 你为什么喜欢我?

Nǐ wèishéme xǐhuān wǒ?

Nỉ wêi sấn mơ xỉ hoan ủa?

Sao anh lại thích em?

12. 因为你是我喜欢的那种类型。

Yīnwèi nǐ shì wǒ xǐhuān dì nà zhǒng lèixíng.

In uây nỉ sư ủa xỉ hoan ti na chủng lầy xính

Vì em là mẫu người anh thích

13. 你使我感到幸福。

Nǐ shǐ wǒ gǎndào xìngfú.

Nỉ sư ủa cản tao xinh phú

Em khiến anh cảm thấy hạnh phúc

14. 能认识你我非常幸福。

Néng rènshí nǐ wǒ fēicháng xìngfú.

Nấng rần sư nỉ ủa phây cháng xinh phú

Có thể quen em anh rất hạnh phúc

15. 你的眼睛真美。

Nǐ de yǎnjīng zhēnměi.

Nỉ tợ dẻn chinh chân mẩy.

Mắt của em thật đẹp

(Visited 440 times, 1 visits today)