February 12, 2019

Những câu tỏ tình bằng tiếng Trung ngọt như mía lùi ( phần 2)


Cùng Tiếng Trung  học tiếp những câu tỏ tình bằng tiếng Trung ngọt như mía lùi nhé các bạn!

Phần 2

16. 你真好。

Nǐ zhēn hǎo.

Nỉ chân hảo.

Em thật tốt

17. 你真性感。

Nǐ zhēn xìnggǎn.

Nỉ chân xinh cản.

Em thật gợi cảm

18. 我们拉着手走吧。

Wǒmen lā zhuóshǒu zǒu ba.

Ủa mân la chúa sẩu trẩu ba.

Chúng mình nắm tay nhau nhé

19. 我可以牵你的手吗?

Wǒ kěyǐ qiān nǐ de shǒu ma?

Ủa khứa ỷ chiên nỉ tợ sẩu ma?

Anh có thể nắm tay em không?

20. 你真漂亮。

Nǐ zhēn piàoliang.

Nỉ chân beo leng.

Em rất xinh

21. 我想知道你的一切。

Wǒ xiǎng zhīdào nǐ de yīqiè.

Ủa xẻng chư tao nỉ tợ y chuê.

Anh muốn biết mọi thứ về em

22. 你是我的一切.

Nǐ shì wǒ de yīqiè.

Nỉ sư ủa tợ y chuê

Em là tất cả của anh

23. 没有你我无法活下去。

Méiyǒu nǐ wǒ wúfǎ huó xiàqù.

Mấy diểu nỉ ủa ú phả húa xia chuy

Không có em anh biết sống sao

24. 你是这个世界上独一无二的人。

Nǐ shì zhège shìjiè shàng dúyīwú’èr de rén.

Nỉ sư chưa cưa sư chia sang tú y ú tợ rấn.

Em là người đặc biệt duy nhất trên thế giới này

25. 你是我的惟一。

Nǐ shì wǒ de wéiyī.

Nỉ sư ủa tợ uấy y.

Em là duy nhất của anh

26. 我永远爱你。

Wǒ yǒngyuǎn ài nǐ.

Ủa dúng doẻn ai nỉ.

Anh mãi mãi yêu em

27. 我一直都说的是真心话。

Wǒ yīzhí dōu shuō de shì zhēnxīn huà.

Ủa y chứ tâu xua tợ sư chân xin hoa.

Những lời anh nói đều là chân thành

28. 我一直很诚实。

Wǒ yīzhí hěn chéngshí.

Ủa y chứ hẩn chấng sứ

Anh luôn chân thành với em

(Visited 651 times, 1 visits today)