April 13, 2018

Nhiều hệ lụy do thiếu thông tin xuất khẩu lao động


Những lao động nông thôn luôn bị động trong tìm hiểu thông tin và để được đi lao động nước ngoài.

Hầu hết những lao động nông thôn có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài đều có gia cảnh nghèo, trình độ nhận thức hạn chế. Chính vì vậy họ luôn bị động trong tìm hiểu thông tin và để được đi lao động nước ngoài, nhiều người đã phải qua các khâu trung gian vừa tốn kém, vừa mất thời gian.

Đây chính là rủi ro lớn nhất mà nhiều lao động phải đối mặt và thực tế, nhiều người đã gần như bị lừa chỉ vì không tiếp cận được các kênh thông tin chính thống.

Trong thời gian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải công khai thông tin về hợp đồng làm việc ở nước ngoài, thu nhập và chi phí xuất cảnh của từng quốc gia tại các sàn giao dịch việc làm trên cả nước nhằm giảm việc lao động muốn đi nước ngoài phải qua môi giới.

Nguồn: vtv.vn

(Visited 38 times, 1 visits today)