October 13, 2017

Người dân của năm nước Đông Nam Á đến Đài Loan không cần xin Visa


Năm 2015, Đài Loan chính thức trở thành “quốc gia có 10 triệu lượt khách”. Những năm qua, Đài Loan có cắng phát triển du dịch. Theo thống kê của Sở Di dân, hàng năm có nhiều do khách đến Đài Loan du lịch. Nhiều nhất là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, Hoa Kỳ….v.v.

Người dân của năm nước Đông Nam Á đến Đài Loan không cần xin Visa

Những năm qua, kinh tế Đài Loan quá phụ thuộc vào kinh tế Trung Quốc. Sau khi bà Thái anh (Đảng Dân Tiến) trở thành Tồng thống của Đài Loan, bà muốn thúc đẩy “Chính sách hướng Nam mới”. Tróng đó hy vọng có thể thu hút nhiều hơn du khách Đông Nam Á đến Đài Loan du lịch.
Vì cộng động kinh tế Đông Nam Á phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ thì sức mạnh chi tiêu (consuming capacity) của người dân Đông Nam Á tăng trưởng.

Để thực hiện chính sách du lịch, Bộ Ngoài giao Đài Loan đã công bố chính sách: đối với người dân của 5 nước Ấn Độ, Thái Lan, Philippine, Việt Nam, có VISA còn hiệu lực hoặc có Thẻ cư trú vĩnh cửu của Mỹ, Nhật Bản, Châu Úc, New Zealand và visa Schengen châu Âu(bao gồm cả thẻ định cư) sẽ được miễn thị trực nhập cảnh Đài Loan lưu tru trong thời gian 30 ngày và có thể nhiều lần nhập cảnh (multiple entry).
Tuy nhiên vần đăng ký trêm mạng để được xét duyệt, sau khi chấp thuận mới có thể làm thủ tục lên máy bay và nhập cảnh Đài Loan. Năm nay thời hạn chấp thuận từ 30 ngày kéo dài đến 90 ngày.
Chính sách du lịch này sẽ hợp tác với các hãng hành không, hy vọng điều đó có thể thu hút nhiều du kách Đông Nam Á đến Đài Loan du lịch.

Sưu tầm

(Visited 320 times, 1 visits today)