May 6, 2019

Năm nay áp dụng chế độ khai báo thuế mới


Từ ngày 1/5 bắt đầu khai báo thuế thu nhập, ngày nào Cục thuế tại các địa phương cũng đều đông nghẹt người. Năm nay Bộ Tài chính triển khai quy định mới “Phương án tối ưu hóa chế độ thuế thu nhập”, điều chỉnh tăng thêm nhiều hạng mục mức khấu trừ khoản được miễn giảm thuế thu nhập, chính phủ hy vọng công nhân viên chức và hộ gia đình nhỏ cảm nhận được sự ưu đãi này.

Tăng mức khấu trừ, giảm gánh nặng cho nhiều người

Năm nay thuế thu nhập tổng hợp có đến 5 điều thay đổi, nâng cao mức khấu trừ cho 4 loại thu nhập, bao gồm thu nhập tiêu chuẩn, thu nhập tiền lương, khấu trừ nuôi con nhỏ và khấu trừ đặc biệt cho người khuyết tật, mức sinh hoạt cơ bản mỗi người cũng tăng lên thành 171.000 Đài tệ. Thu nhập từ lợi tức cổ phiếu cũng được chọn 1 trong 2 phương án báo thuế.

Ngoài ra, 3 nhóm người được miễn đóng thuế cũng cần chú ý gồm người độc thân, có thu nhập năm dưới 408.000 Đài tệ, hai vợ chồng chưa có con thu nhập năm dưới 816.000 Đài tệ, nếu vợ chồng có 2 con nhỏ dưới 5 tuổi, mỗi năm thu nhập dưới 1.232.000 Đài tệ đều được miễn thuế.
Cơ quan thuế cũng cổ vũ người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoặc mã số định danh để khai báo thuế qua mạng nhằm tiết kiệm thời gian.

Biên tập : Bích Ngân

(Visited 255 times, 1 visits today)