September 15, 2019

Mở lớp học đa ngôn ngữ, giúp di dân mới thi bằng lái xe


Di dân mới muốn thi lấy bằng lái xe máy cần phải hiểu tiếng Trung, học thuộc quy định giao thông, đây là điều rất khó khăn, do đó Trạm đăng kiểm xe đã mở lớp phụ đạo thi bằng lái xe, phối hợp với tập luyện thi thực tế, giúp đỡ di dân mới dễ dàng hơn trong kì thi lấy bằng lái xe.

Trưởng phòng Tôn Vi (孫微), Phòng sự vụ Hộ chính Mạch Liêu nói: “Chúng tôi nhắm mục đích phụ đạo di dân mới, giúp họ hiểu được một số quy tắc an toàn giao thông trong nước.”

Khu vực Mạch Liêu mở lớp phụ đạo di dân mới thi bằng lái xe

Căn cứ theo tư liệu thống kê dân số trong năm ngoái của Bộ Nội Chính, dân số di dân mới bao gồm Trung Quốc, Hồng kông, Ma Cau, Việt Nam đạt hơn 530 ngàn người, làm thế nào giúp đỡ một cộng đồng đa dân tộc như vậy, Phòng Hộ tịch Mạch Liêu Vân Lâm đã kết hợp với Trạm Đăng kiểm xe Đông Thế, mở lớp phụ đạo thi lấy bằng lái xe máy dành cho di dân mới, trong đó đặc biệt thiết kế bộ đề thi bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu của di dân mới, cho mời giáo viên Trạm Đăng kiểm thuyết giảng các trọng điểm khi thi.

Học viên tham gia lớp phụ đạo thi lấy bằng lái xe máy nói: “Thông qua học tập từ từ đi sâu hơn sau đó giữa chị em chúng tôi cũng dần dần tìm được phương pháp và đường lối học tập.”

Di dân mới có bằng lái xe, an toàn hơn cho người đi đường

Mở lớp phụ đạo thi bằng lái xe làm tăng tỷ lệ thi đậu cho các bạn di dân mới, không những nâng cao sự an toàn khi điều khiển phương tiện giao thông, cũng bảo đảm an toàn hơn cho người đi đường.

Biên tập: Bích Ngân

(Visited 30 times, 1 visits today)