September 26, 2019

Mở rộng dịch vụ thay thế chăm sóc khi lao động nghỉ phép ngắn hạn


Bộ Y tế Phúc lợi và Bộ Lao động cùng thúc đẩy “Chương trình mở rộng dich vụ thay thế chăm sóc tạm thời cho lao động nước ngoài thuộc diện chăm sóc bệnh nhân hay giúp việc gia đình”, ngày 24-9 tuyên bố chính thức được áp dụng, trước kia người lao động chăm sóc bệnh nhân khi xin phép nghỉ từ một tháng trở lên, thì chủ sử dụng chỉ có thể từ ngày thứ 31 đăng ký dịch vụ thay thế chăm sóc tạm thời cho bệnh nhân bệnh nặng, nhưng bây giờ cho dù người lao động nước ngoài xin nghỉ phép 1 ngày cũng được phép đăng ký với dịch vụ này, dự kiến chính phủ phải chi ra kinh phí 380 triệu Đài tệ cho chương trình, có gần 180 ngàn người được thụ hưởng dịch vụ.

Đường dây 1966 cung cấp thông tin về dịch vụ chăm sóc dài hạn

Bộ Y tế Phúc lợi cho biết, sẽ tiếp tục theo dõi nhu cầu và tình hình sử dụng của dịch vụ, trong gia đình nếu có thuê lao động nước ngoài có nhu cầu đăng ký dịch vụ chăm sóc dài hạn, có thể gọi đến đường dây “1966”, tại trung tâm quản lý chăm sóc ở thành phố và các huyện sẽ có nhân viên chuyên môn cung cấp thông tin chăm sóc có liên quan.

Biên tập Minh Hà

(Visited 244 times, 1 visits today)