August 6, 2018

Ở Đài Loan có 115 ngày nghỉ lễ bạn đã biết chưa?


Tháng 6 năm 2018 Cục Hành chính Nhân sự thuộc Viện Hành chính Đài Loan đã đưa ra thông tin năm 2019 có 7 kỳ nghỉ dài bao gồm:

1, Ngày thành lập Trung Hoa Dân Quốc ( 4 ngày ): Từ 29-12-2018 đến 1-1-2019

2, Nghỉ Tết Âm lịch ( 9 ngày ): 2-2-2019 đến 10-2-2019

3. Kỷ niệm Hòa Bình (đây là ngày thảm sát đẫm máu của Chính quyền Quốc Dân Đảng đối với nhân dân Đài Loan) : 28-2-2019 đến 3-3-2019

4.  Tết Thiếu nhi và Tết Thanh minh (4 ngày): 4-4-2019 đến 7-4-201

5. Tết đoan ngọ: 7-6-2019 đến 9-6-2019

6. Tết Trung Thu: 13-9-2019 đến 15-9-2019

7.Ngày Quốc Khánh: 10-10-2019 đến 13-10-2019

Căn cứ quy trong “Các điểm chính cần xử lý khi cơ quan chính phủ điều chỉnh ngày làm việc”, nếu ngày lễ và ngày kỷ niệm được nghỉ rơi vào thứ Ba hoặc thứ Năm thì thống nhất sẽ điều chỉnh kỳ nghỉ. Ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Áp dụng quy định là làm bù vào thứ Bảy của tuần trước đó.

Hương Trần

 

(Visited 6,030 times, 1 visits today)