June 27, 2017

Lao động tại Đài Loan nghỉ phép có lương trong những trường hợp nào


Người lao động nước ngoài tại Đài Loan được nghỉ phép hưởng lương sau 1 năm làm việc, có hiệu lực từ 18/4/2017. Cụ thể như sau:

Theo các quy định mới, người lao động nước ngoài tại Đài Loan được phép nghỉ phép kết hôn có lương, nghỉ phép khi nhà có tang và nghỉ phép khi có việc cá nhân, dựa trên quy định hiện tại của Luật Lao động, Luật Hợp đồng Lao động và Đạo luật Bình đẳng giới trong Việc làm.

Theo quy định mới, Chủ thuê phải đồng ý cho lao động nghỉ phép có lương khi lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện, nếu không Chủ thuê sẽ bị phạt 60,000 Đài tệ đến 300,000 Đài tệ (US $ 1,974-US $ 9,870) và thu hồi giấy phép thuê nhân công nước ngoài.

Trong trường hợp Chủ thuê có công việc khẩn cấp, chẳng hạn như phải hoàn thành đơn đặt hàng với số lượng lớn, hoặc không thể tìm thấy người thay thế tạm thời, họ có thể đàm phán với công nhân về thời gian nghỉ phép.

Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận, người lao động có quyền được nghỉ phép theo thời gian quy định.

Cuối năm 2016, Đài Loan cũng đã có một số sửa đổi trong Đạo luật Dịch vụ Việc làm. Theo đó, lao động nước ngoài sau khi hết hạn hợp đồng 3 năm thì sẽ không cần phải rời khỏi Đài Loan 1 ngày rồi trở lại nếu họ muốn tiếp tục công việc của mình.

(Visited 5,390 times, 1 visits today)