September 17, 2017

Làm thế nào để nhập quốc tịch Đài Loan?


Làm thế nào để nhập quốc tịch Đài Loan? Công dân Việt Nam muốn nhập quốc tịch quốc gia khác thì phải tiến hành thủ tục gì?

Tóm tắt câu hỏi:
Ba tôi là người Đài Loan và làm ăn ở Việt Nam. Mẹ tôi là người Việt và 2 người đã kết hôn. Nhưng vì mẹ tôi là vợ thứ 2 nên không có chứng nhận kết hôn nhưng ba tôi vẫn nhận chúng tôi là con và có giấy tờ ngoài lãnh sự quán Đài Loan ở Việt Nam. Tôi sinh sống ở Việt Nam 22 năm nhưng tôi mong muốn được lấy quốc tịch Đài Loan cho tiện việc học tập và việc làm. Việc xin quốc tịch của tôi có khó khăn không?

Trường hợp này, chúng tôi không rõ là bạn muốn thôi quốc tịch Việt Nam và nhập quốc tịch Đài Loan hay giữ nguyên quốc tịch Việt Nam và thêm quốc tịch Đài Loan.

Điều 4 Luật Quốc tịch 2008 quy định:

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận công dân Việt Nam có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Như vậy, trong một số trường hợp, công dân Việt Nam được phép có hai quốc tịch: người được Chủ tịch nước cho phép, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn muốn nhập quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp bạn vẫn muốn giữ nguyên quốc tịch Việt Nam, việc bạn có được thêm quốc tịch Đài Loan hay không, không chỉ phụ thuộc vào pháp luật Việt Nam mà còn liên quan đến pháp luật quốc tịch Đài Loan.

Trường hợp pháp luật Đài Loan cho phép trường hợp đa quốc tịch, bạn vẫn có thể giữ quốc tịch Việt Nam và nhập thêm quốc tịch Đài Loan theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP:

Kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2009, công dân Việt Nam vì lý do nào đó mà có quốc tịch nước ngoài và chưa mất quốc tịch Việt Nam, thì vẫn có quốc tịch Việt Nam.

Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn phải thực hiện thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài theo Khoản 2 Điều 21 Nghị định 78/2009/NĐ-CP :

Trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày có quốc tịch nước ngoài, người quy định tại khoản 1 Điều này hoặc cha mẹ, người giám hộ của người đó, nếu ở ngoài nước phải thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam có thẩm quyền theo quy định tại Điều 19 của Nghị định này; nếu ở trong nước phải thông báo cho Sở Tư pháp nơi người đó cư trú việc họ có quốc tịch nước ngoài, kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh có quốc tịch nước ngoài.

Trường hợp Đài Loan là quốc gia chỉ cho phép có một quốc tịch thì bạn muốn thêm quốc tịch Đài Loan, bạn phải làm thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam.

Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam bao gồm:
a) Đơn xin thôi quốc tịch Việt Nam;
b) Bản khai lý lịch;
c) Bản sao Hộ chiếu Việt Nam, Giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ khác quy định tại Điều 11 của Luật này;
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;
đ) Giấy tờ xác nhận về việc người đó đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài, trừ trường hợp pháp luật nước đó không quy định về việc cấp giấy này;
e) Giấy xác nhận không nợ thuế do Cục thuế nơi người xin thôi quốc tịch Việt Nam cư trú cấp;
g) Đối với người trước đây là cán bộ, công chức, viên chức hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã nghỉ hưu, thôi việc, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên chưa quá 5 năm thì còn phải nộp giấy của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã ra quyết định cho nghỉ hưu, cho thôi việc, miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc giải ngũ, phục viên xác nhận việc thôi quốc tịch Việt Nam của người đó không phương hại đến lợi ích quốc gia của Việt Nam

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, bạn nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp nơi bạn đang cư trú trong nước. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp có trách nhiệm đăng thông báo về việc xin thôi quốc tịch Việt Nam trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử ở địa phương trong ba số liên tiếp và gửi đăng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

Bạn nên tìm hiểu pháp luật quốc tịch Đài Loan để được biết thêm thông tin, điều kiện, thủ tục về việc nhập quốc tịch Đài Loan để tiến hành các thủ tục cho đúng quy định pháp luật.

Nguồn: luatduonggia.vn

(Visited 406 times, 1 visits today)