November 13, 2017

Kiến nghị tăng lương cho lao động giúp việc ở Đài Loan


Nguồn lao động giúp việc tại Đài Loan chủ yếu là từ Indonesia, Việt Nam, Philipin. Theo số liệu hiện nay thì lượng lao động của Indonesia chiếm 80%. Đài Loan có khuynh hướng của một xã hội lão hóa, nhu cầu tìm người giúp việc cũng ngày càng tăng qua các năm, các nhà chức trách Indonesia, Việt Nam,…cũng được yêu cầu để cải thiện nguồn nhân lực.

Đã có một thời gian thị trường lao động Đài Loan ngừng tiếp nhận giúp việc Việt Nam thay vào đó lao động Philipin và Indonesia đã được thị trường Đài Loan tiếp nhận phần lớn trong nghề giúp việc gia đình. Tuy nhiên sang đến 2017 thị trường Đài Loan đã mở của trở lại với lao động Việt trong ngành nghề này.

Bộ Ngoại giao Indonesia đã phát hành một thông điệp đến Bộ Lao động Đài Loan hy vọng sẽ nâng mức lương cho người giúp việc  tới 17.000 – 18.000 NDT.

Vào tháng 8/2017  đại diện Bộ Lao Động là bà Lâm Mỹ Châu -bộ trưởng đã đích thân đưa ra nghị quyết “ Sẽ mức lương cơ bản hàng tháng sẽ từ 21,009 NDT lên 22000 NDT và quyết định này có hiệu lực áp dụng bắt đầu vào năm sau”.

Chính vì thế mong muốn của các nước cung cấp nguồn nhân lực giúp việc gia đình là phải tăng lương cho người lao động do công việc của họ thường  vất vả khi phải chăm sóc cả hộ gia đình đặc biệt là người già bệnh tật thường phải đưa đi khám, đẩy xe lăn….hay phải làm nhiều công việc nhà.Ngoài ra có nhiều trường hợp người lao động bị bạo hành ,bị đối xử tệ bạc.

Cho nên bộ ngoại giao Indonesia đã kiến nghị với Đài Loan về việc tăng mức lương cơ bản cho lao động giúp việc.

Nguồn:news.tvbs.com.tw

Trần Hương tổng hợp và biên dịch

(Visited 3,560 times, 1 visits today)