August 2, 2019

Kha Văn Triết tuyên bố thành lập Đảng dân chúng Đài Loan


Ngày 1 tháng 8, thị trưởng TP. Đài Bắc ông Kha Văn Triết tuyên bố dự trù thành lập “Đảng dân chúng Đài Loan”, nhấn mạnh tư tưởng “mang lại cuộc sống tốt hơn cho người dân”

Thị trưởng Kha Văn Triết (柯文哲)//Thành phố Đài Bắc: “Thực ra chính trị không khó, bạn có biết không, chỉ là tìm lại lương tâm thôi, chấp chính không khó, chỉ cần luôn nhớ nguyện vọng ban đầu mà thôi.”

Thành lập Đảng mới liệu có ý định tham gia tuyển cử 2020?

Việc thành lập Đảng liệu có phải là động thái tham gia tuyển cử Tổng thống năm 2020, và muốn chạy đua cho chức Tổng thống? Thị trưởng Kha Văn Triết không trả lời trực tiếp, mà ngược lại nói móc Thị trưởng TP. Cao Hùng ông Hàn Quốc Du, mặt khác nhắc lại chính sách nhà máy điện hạt nhân Thâm Áo để khiển trách Đảng Dân Tiến.

Thành lập Đảng để vượt lên trên các đảng phái

Ông Kha Văn Triết nhấn mạnh, việc thành lập Đảng nhằm vượt qua Đảng Dân Tiến và Đảng Quốc Dân chứ không vì mục đích tiêu diệt họ. Ngoài ra ông cũng bày tỏ, việc đưa Đảng đặt chân vào Quốc Hội là mục đích, tuy nhiên vẫn chưa có danh sách thành viên Đảng. Còn khi nhắc đến liệu có khả năng sẽ kết hợp với Cựu Chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Hồng Hải ông Quách Đài Minh thành cặp bài trùng cùng tham gia tuyển cử Tổng thống hay không? Ông Kha Văn Triết nhấn mạnh thời gian gần đây không gặp ông Quách Đài Minh, tuy nhiên hy vọng ông Quách Đài Minh nên nói rõ, liệu sau khi chấp chính có chịu sự ảnh hưởng lợi ích nước ngoài hay không.

Sẽ tham gia tuyển cử 2020? Kha Văn Triết: 17/9 sẽ có kết quả

Liệu ông Kha Văn Triết có tham gia tuyển cử năm 2020 hay không? Ông cho biết cần thời gian để thiết lập địa điểm xin chữ ký ủng hộ của người dân, đầu tháng 9 sẽ biết kết quả. Ông còn cho biết vào ngày 17 tháng 9 là ngày cuối hạn đăng ký tuyển cử Tổng thống năm 2020, nếu ngày đó ông không đi đăng ký tức là ông không tham gia. Còn vấn đề ủng hộ ứng cử viên nào thì ông không tiết lộ lập trường của mình.

Biên tập Tường Vy

(Visited 106 times, 1 visits today)