February 4, 2018

Học tiếng Trung theo chủ đề : Tết Nguyên đán (Phần 2)


Xin chào các bạn! Hôm nay chúng ta sẽ cùng học phần 2 của chủ đề Tết Nguyên đán nhé!

1.踏春 tā chūn

(Tha chuân)

Chơi xuân , du xuân

2.壓歲錢 yā suì qián

(Za suây chén)

Tiền mừng tuổi

3.守歲 shǒu suì

(Sẩu suây)

Đón giao thừa

4.灶王節 zào wāng jié

(Chao goang chía)

Tết ông công ông táo

5.祭灶節 jì zào jié

(Chi chao chía)

Lễ ông công ông táo

6.大年 dà nián

(Ta nén)

Tết nguyên đán

7.紅對聯 hóng duìlián

(Húng tuây lén)

Câu đối đỏ

8.臘梅 là méi

(La mấy)

Hoa mai

9.報春花 bào chūn huā

(Bao chuân hoa)

Hoa đào

10.花炮 huā pào

(Hoa pao)

Pháo hoa

11.酸菜 suān cài

(Soan chai)

Dưa hành

12.團圓節 tuán jié yuán

(Thoán chía zoén)

Tết đoàn viên

13.肥肉 féi ròu

(Phấy râu)

Thịt mỡ

14.錄粽子 lù zōng zi

(Lu chung chự)

Bánh chưng xanh

15.旗竿 qí gān

(Chí can)

Cây nêu

16.五果盤 wǔ guǒ pán

(Ú của pán)

Mâm ngũ quả

(Visited 311 times, 1 visits today)