December 26, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu tỏ tình “đốn gục” trái tim đối phương


Tiếng Trung – 華語文 xin chào các bạn! Tiếp tục chương trình học tiếng Trung theo chủ đề, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những câu khẩu ngữ dùng khi tỏ tình khiến đối phương không thể chối từ. Chúng ta cùng khám phá nhé ! 

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu tỏ tình “đốn gục” trái tim đối phương

1.我想要你。

Wǒ xiǎng yào nǐ.

Uá xẻng zao nỉ

Anh muốn có em

2.你是我的一切。

Nǐ shì wǒ de yīqiè.

Nỉ sư ủa tờ y chia

Em là tất cả của anh

3.你是我的。

Nǐ shì wǒ de.

Nỉ sư ủa tờ

Em là của anh

4.没有你我无法活下去。

Méiyǒu nǐ wǒ wúfǎ huó xiàqù.

Mấy iểu nỉ ủa ú phả húa xia chuy

Không có em anh biết sống sao

5.再靠近我些。

Zài kàojìn wǒ xiē.

Chai khao chin ủa xia

Em hãy đến gần bên anh hơn

6.我时时刻刻都想着你。

Wǒ shí shíkè kè dōu xiǎngzhe nǐ.

Uả sứ sứ khưa khưa tâu xẻng chưa nỉ

Anh từng giây từng phút nhớ đến em

7.你是这个世界上独一无二的人。

Nǐ shì zhège shìjiè shàng dúyīwú’èr de rén.

Nỉ sư chưa cưa sư chia sang tú y ú ó tờ rấn

Em là người đặc biệt duy nhất trên thế giới này

8.你是如此独特。

Nǐ shì rúcǐ dútè.

Nỉ sư rú chử tú thưa

Em thật đặc biệt

9.你的连衣裙真漂亮。

Nǐ de liányīqún zhēn piàoliang.

Nỉ tờ lén y chuýn chân peo leng

Váy liền thân của em thật hấp dẫn

10.为你我在所不惜。

Wèi nǐ wǒ zài suǒ bùxī.

Uây ní ủa chai sủa bu xi

Vì em anh không tiếc bất kì điều gì

11.抱紧我。

Bào jǐn wǒ.

Bao chín ủa

Hãy ôm lấy anh

12.别离开我。

Bié líkāi wǒ.

Bía lí khai ủa

Đừng rời xa anh

13.我无法不爱你。

Wǒ wúfǎ bù ài nǐ.

Uả ú phả bú ai nỉ

Anh không thể nào không yêu em

14.我从来没有过这种感觉。

Wǒ cónglái méiyǒuguò zhè zhǒng gǎnjué.

Uả chúng lái mấy iểu cua chưa chủng cản chuế

Từ trước tới nay anh chưa từng có cảm giác này

15.你是我的惟一。

Nǐ shì wǒ de wéiyī.

Nỉ sư ủa tờ uấy y

Em là duy nhất của anh

16.我永远爱你。

Wǒ yǒngyuǎn ài nǐ.

Uả zúng zoẻn ai nỉ

Anh mãi mãi yêu em

17.我会永远爱你。

Wǒ huì yǒngyuǎn ài nǐ.

Uả huây zúng zoẻn ai nỉ

Anh sẽ mãi yêu em

18.我一生都会爱你的。

Wǒ yīshēng doū huì ài nǐ de.

Uả y sâng tâu huây ai nỉ tờ

Anh sẽ yêu em trọn đời

19.我一直都说的是真心话。

Wǒ yīzhí dōu shuō de shì zhēnxīn huà.

Uả y chứ tâu sua tờ sư chân xin hoa

Những lời anh nói đều là chân thành

20.我一直很诚实。

Wǒ yīzhí hěn chéngshí.

Uả y chứ hẩn chấng sư

Anh luôn chân thành với em

21.再多爱我一些。

Zài duō ài wǒ yīxiē.

Chai tua ai ủa y xia

Hãy yêu anh nhiều hơn

(Tiểu Vũ)

(Visited 12,080 times, 1 visits today)