December 21, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu biểu thị sự ”xin lỗi”


Trong cuộc sống của chúng ta, lời ” Xin lỗi” luôn được sử dụng hàng ngày. Khi bạn sử dụng lười xin lỗi đúng cách sẽ làm cho cuộc giao tiếp trở nên thuận lợi hơn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn những câu giao tiếp thường dùng trong tiếng Trung. Chúc các bạn có những giờ học tiếng vui vẻ !

Học tiếng Trung theo chủ đề: Những câu biểu thị sự ”xin lỗi”

1.算我說錯了,你別介意。

(Suàn wǒ shuō cuò le , nǐ bié jiè yì .)

/Soan ủa sua chua lơ, nỉ bía chia y/

Thể hiện sự miễn cưỡng thừa nhận việc mà bản thân làm là sai và tỏ ý biểu đạt xin lỗi đối phương.

2.好好好,別吵了,算我說錯了,你別介意,行不?

( hǎo hǎo hǎo , bié chǎo le , suàn wǒ shuō cuò le , nǐ bié jiè yì , xíng bù ?)

/Hảo hảo hảo, bía chảo lơ, soan ủa sua chua lơ, nỉ bía chia y, xings bu?/

Thôi được rồi , đừng có cãi nhau nữa , coi như tao nói sai, mày đừng có để bụng, được không?

3.難為你了。

(Nán wéi nǐ le .)

/ Nán uấy nỉ lơ/

Biểu thị sự áy náy với đối phương về 1 phương diện nào đó đã phải chịu sự nhường nhịn, thiệt thòi.

4.我來給你賠個不是。

​(wǒ lái gěi nǐ péi ge bú shì .)

/Uả lái cấy nỉ pấy cua bú sư/

1 cách nói rất khẩu ngữ thể hiện sự xin lỗi.

5.跟我結婚這麼多年,我們的經濟條件一直不太好,沒給你買過什麼像樣的首飾,真是難為你了。

(gēn wǒ jié hūn zhè me duō nián , wǒ men de jīng jì tiáo jiàn yì zhí bú tài hǎo , méi gěi nǐ mǎi guò shenme xiàng yàng de shòu shì , zhēn shì nán wéi nǐ le .)

/Cân ủa chía huân chưa mơ tua nén, ủa mân tờ chinh chi theo chiên y chứ bu thai hảo, mấy cấy nỉ mải cua sấn mơ xeng zang tợ sâu sư, chân sư nán uấy nỉ lơ/

Em lấy anh ngần ấy năm rồi , mà điều kiện kinh tế của chúng ta vẫn không khá hơn chút nào , không mua nổi cho em 1 bộ trang sức hẳn hoi , thật là thiệt thòi cho em .

6.這些年也難為你了,其實我心裡也挺過意不去的。

(zhè xiē nián nán wéi nǐ le , qí shí wǒ xīn lǐ yě tǐng guò yì bú qù de .)

/ Chưa xia nén nán uấy nỉ lơ, chí sứ ủa xin lỉ zế thỉng cua y bú chuy tợ/

Mấy nay nay thật là thiệt thòi cho em, nhưng thật ra thì lòng anh cũng áy náy lắm.

7.別和我一般見識。

(bié hé wǒ yì bān jiàn shì .)

/ Bía hứa ủa y ban chiên sư/

Biểu đạt lời xin lỗi với những việc mà mình đã làm có lỗi với đối phương , mong đối phương không tính toán nữa.

8.我說話確實太過分了,說完自己也後悔了,請您別和我一般見識,原諒我吧。

(wǒ shuō huà què shí tài guò fèn le , shuō wán zì jǐ yě hòu huǐ le , qǐng nín bié hé wǒ yì bān jiàn shì , yuán liàng wǒ ba .)

/ Ủa sua hoa chuê sứ thai cua phân lơ, sua oán chư chỉ zể hâu huẩy lơ, chỉng nín bía hứa ủa y ban chiên sư, zoén leng ủa ma/

Quả thật là tôi nói chuyện có phần hơi quá, nói xong bản thân cũng thấy hối hận , xin ngài đừng chấp nhặt , tính toán với tôi , tha thứ cho tôi.

9.我今天沖你發了脾氣,實在不應該,你別和我一般見識,原諒我吧。

(wǒ jīn tiān chōng nǐ de fā le pí qì , shí zài bù yīng gāi , nǐ bié hé wǒ yì bān jiàn shì , yuán liàng wǒ ba .)

/ Ủa chin thiên chung nỉ tờ pha lơ pí chi, sứ chai bu inh cai, nỉ bía hứa ủa y ban chiên sư, zoén leng ủa ba/

Hôm nay anh tức giận với em, đúng là anh không nên như vậy , em đừng tính toán , tha thứ cho anh nhé.

10.孩子小,不懂事,做了這樣的事,我來替他向你道歉。

(Hái zi xiǎo ,bù dǒng shì , zuò le zhè yàng de shì , wǒ lái tì tā xiàng nǐ dào qiàn .)

/ Hái chự xẻo, bu tủng sư, chua lơ chưa zang tờ sư, ủa lái thi tha xeng nỉ tao chiên/

Dùng khi trẻ con làm sai điều gì đó và trưởng bối đứng ra thay mặt xin lỗi.

11.今天孩子在路上罵了你,他小,不懂事,做出了這種事,我來替他向你道歉,你別放在心裡上。

(jīn tiān hái zi zài lù shàng mà le nǐ , tā xiǎo , bù dǒng shì , zuò chū le zhè zhǒng shì , wǒ lái tì tā

xiàng nǐ dào qiàn , nǐ bié fàng zài xīn lǐ shàng )

/ Chin thiên hái chự chai lu sang ma lơ nỉ, tha xẻo, bu tủng sư, xhua chu lơ chưa chủng sư, ủa lái thi tha xeng nỉ tao chiên, nỉ bía phang chai xin lỉ sang/

Hôm nay trên đường con tôi có nói bậy với bà , nó còn nhỏ , không hiểu chuyện mới làm ra cái chuyện như vậy, tôi đến thay nó xin lỗi bà , mong bà đừng để trong lòng.

12.好好好,那天是我不好,我不該故意氣你,我來給你賠個不是。

(hǎo hǎo hǎo , nà tiān shì wǒ bù hǎo , wǒ bù gāi gù yì qì nǐ , wǒ lái gěi nǐ péi ge bú shì .)

/ Hảo hảo hảo, na thiên sư ủa bu hảo, ủa bu cai cu y chi nỉ, ủa lái cấy nỉ pấy cưa bú sư/

Thôi được rồi mà , hôm đó là anh không tốt , an không nên cố ý chọc tức em , an x​​in lỗi em.

(Tiểu Vũ) 

(Visited 625 times, 1 visits today)