March 6, 2018

Học tiếng Trung theo chủ đề: Ngôn ngữ chat chít trong tiếng Trung


Tiếng Trung – 華語文 xin chào các bạn! Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 1 chủ đề hoàn toàn mới và rất gần gũi với giới trẻ hiện nay, đó chính là ngôn ngữ chat chit trong tiếng Trung. Thay vì nói những câu dài thì chúng ta có thể rút ngắn lại bằng các dãy số như sau: 

300:想你哦。 (Xiǎng nǐ ó.)

(Xéng nỉ ó)

Nhớ em quá

30920:想你就愛你。 (Xiǎng nǐ jiù ài nǐ.)

(Xéng nỉ chiêu ai nỉ)

Nhớ em, yêu em

3013:想你一生。 (Xiǎng nǐ yīshēng.)

(Xéng nỉ y sâng)

Nhớ em cả đời

310:先依你。 (Xiān yī nǐ.)

(Xiên y nỉ)

Theo ý em trước

32062:想念你的愛。 (Xiǎngniàn nǐ de ài.)

(Xẻng nen nỉ tờ ai)

Nhớ đến tình yêu của em

032069:想愛你很久。 (Xiǎng ài nǐ hěnjiǔ.)

(Xẻng ai nỉ hấn chiểu)

Nhớ đến em rất nhiều

3207778:想和你去吹吹風。 (Xiǎng hé nǐ qù chuī chuīfēng.)

(Xẻng hứa nỉ chuy chuây chuây phâng)

Muốn đi chém gió cùng bạn

330335:想想你想想我 。 (Xiǎng xiǎng nǐ xiǎng xiǎng wǒ.)

(Xẻng xẻng nỉ xẻng xéng ủa)

Nhớ nhớ anh, nhớ nhớ em

3344587:生生世世不變心。 (Shēngshēngshìshì bù biànxīn.)

(Sâng sâng sư sư bu biên xin)

Cả đời này không đổi lòng

3399:長長久久。 (Zhǎng cháng jiǔjiǔ.)

(Trảng tráng chiếu chiểu)

Rất lâu

356:上網啦。 (Shàngwǎng la.)

(Sang goảng la)

Lên mạng

35910:想我久一點。 (Xiǎng wǒ jiǔ yīdiǎn)

(Xẻng úa chiểu y tiển)

Nhớ em lâu một chút

359258:想我就愛我吧。 (Xiǎng wǒ jiù ài wǒ ba.)

(Xéng uả chiêu ai ủa ba)

Nhớ em thì yêu em nhé

360:想念你。 (Xiǎngniàn nǐ.)

(Xẻng nen nỉ)

Nhớ em

369958:神啊救救我吧。 (Shén a jiù jiù wǒ ba.)

(Sấn a chiêu chiêu ủa ba)

Thần linh/ Chúa cứu con

3731:真心真意。 (Zhēnxīn zhēnyì.)

(Trân xin trân y)

Thật tâm thật ý

30920:想你就愛你。 (Xiǎng nǐ jiù ài nǐ.)

(Xéng nỉ chiêu ai nỉ)

Nhớ anh thì yêu anh nhé

(Visited 1,452 times, 1 visits today)