December 13, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề : Ngành nhựa


Có rất nhiều ngành công nghiệp thu hút người lao động sang Đài Loan làm việc, nhựa là một trong số lĩnh vực đó. Tuy nhiên lượng từ vựng chuyên ngành về chủ đề này không phải bạn nào cũng nắm được. Vậy hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài hôm nay nhé! 

Học tiếng Trung theo chủ đề : Ngành nhựa

1.塑料加工 / Sùliào jiāgōng/ / su leo che cung/ : Gia công nhựa

2.注塑加工 /Zhùsù jiāgōng/ / chu su che cung/ : gia công ép nhựa

3.擠塑加工 /Jǐ sù jiāgōng/ /chỉ su che cung/ : gia công đùn nhựa

4.吹塑加工  /Chuī sù jiāgōng/ /chuây su che cung/ : gia công thổi nhựa

5.滾塑加工 /Gǔn sù jiāgōng /quẩn su che cung/ : gia công lăn nhựa

6.吸塑加工 /Xī sù jiāgōng/ /xi su che cung/ gia công hút nhựa

7.塑料表面處理/Sùliào biǎomiàn chǔlǐ / /su leo bảo miên chú lỉ/ / xử lý bề mặt nhựa

8.其他橡膠加工 /Qítā xiàngjiāo jiāgōng/ chí tha xeng cheo che cung/ gia công khác

9.橡膠成型加工  /Xiàngjiāo chéngxíng jiāgōng/ xeng cheo chấng xíng che cung/ gia công cao su thành hình

10.塑料製品  /Sùliào zhìpǐn/ /su leo chư pỉn/ sản phẩm nhựa

11.塑料管 /Sùliào guǎn/ / su leo quản/ ống nhựa

12.塑料板(卷) /Sùliào bǎn (juǎn)/ su leo bản (choản)/ nhựa tấm(cuốn)

13.塑料薄膜 /Sùliào bómó / su leo búa múa/ màng nhựa

14.泡沫塑料 /Pàomò sùliào/ pao mua su leo/ : chất dẻo xốp

15.塑料棒、塑料條 /Sùliào bàng, sùliào tiáo/ su leo bang, su leo théo/ : thanh nhựa, dải nhựa

16.塑料零件 /Sùliào língjiàn / su leo líng chiên/ linh kiện nhựa

17.塑料篷布 /Sùliào peng bù/ su leo pâng bu/ bạt nhựa

18.精細化學品 /Jīngxì huàxué pǐn/ chinh xi hoa xuế pỉn/

19.塗料、油漆 /Túliào, yóuqī/ thú leo, ziếu chi/ sơn, sản phẩn sơn

20.特種塗料 /Tèzhǒng túliào/ thưa chủng thú leo/ sơn đặc chủng

21.防腐塗料 /Fángfǔ túliào/ pháng phủ thú leo/ sơn chống gỉ

22.建築塗料 /Jiànzhú túliào/ chiên chú thú leo/ sơn xây dựng

23.汽車塗料 /Qìchē túliào/ chi chưa thú leo/ sơn ô tô

24.船舶塗料 /Chuánbó túliào/ choán búa thú leo/ sơn đóng tầu

25.木器塗料 /Mùqì túliào/ mu chi thú leo/ sơn gỗ

26.金屬漆  /Jīnshǔ qī/ chin sủ chi/ sơn kim loại

27.塑料塗料 /Sùliào túliào/ su leo thú leo/ sơn nhựa

(Tiểu Vũ)

(Visited 438 times, 1 visits today)