December 9, 2017

Học tiếng Trung theo chủ đề: Ăn cơm tại nhà hàng


Tiếp tục câu chuyện của 2 người bạn Trần Cát Tường và Nguyễn Thanh Hoa, hôm nay chúng ta cùng xem họ sẽ nói chuyện như thế nào khi vào nhà hàng ăn cơm cùng nhau nhé!

Học tiếng Trung theo chủ đề: Ăn cơm tại nhà hàng

在飯館(Zài fànguǎn)

Chai phan quản

Trong nhà hàng

阿樣: 你喜歡吃什麼?這是菜單,你點菜吧。

Nǐ xǐhuān chī shénme? Zhè shì càidān, nǐ diǎn cài ba.

Ní xỉ khoan chư sấn mơ. Chưa sư chai tan, ní tiển chai ba

Em thích ăn cái gì. Đây là menu, em chọn đi

小花: 我吃什麼都好。你選吧!

Wǒ chī shénme dōu hǎo. Nǐ xuǎn ba!

Ủa chư sấn mơ tâu hảo. ní xoẻn ba!

Em ăn gì cũng được ạ! Anh chọn đi ạ!

阿樣: 這有羊肉,豬肉,牛肉。雞肉,還有魚,你喜歡吃什麼?

Zhè yǒu yángròu, zhūròu, niúròu. Jīròu, hái yǒu yú, nǐ xǐhuān chī shénme?

Chưa ziểu záng râu, chu râu, niếu râu, chi râu, hái ziểu úy, ní xỉ khoan chư sấn mơ?

Ở đây có thịt dê, thịt lợn, thịt bò, thịt gà, còn có cả cá nữa. Em thích ăn gì?

小花:我喜歡雞肉。我們吃雞肉,好嗎?

Wǒ xǐhuān jīròu. Wǒmen chī jīròu, hǎo ma?

Úa xỉ khoan chi râu. Ủa mân chư chi râu, hảo ma?

Em thích ăn thịt gà. Chúng ta ăn thịt gà được không ạ?

阿樣: 好吧!你喝點兒什麼?這有啤酒,果汁和牛奶。

Hǎo ba! Nǐ hē diǎn er shénme? Zhè yǒu píjiǔ, guǒzhī hé niúnǎi.

Hảo ba! Nỉ khưa tiển sấn mơ? Chưa ziểu pí chiểu, của chư hứa niếu nải

Được chứ! Em uống chút gì nhé! Ở đây có bia nước ép hoa quả và sữa.

小花: 我喝果汁。你喝什麼?

Wǒ hē guǒzhī. Nǐ hē shénme?

Ủa khưa của chư. Nỉ khưa sấn mơ.

Em uống nước ép hoa quả. Anh uống gì ạ?

阿樣: 我也是!

Wǒ yěshì!

Úa zể sư!

Anh cũng vậy?

阿樣:感覺怎麼樣?好吃嗎?

Gǎnjué zěnme yàng? Hào chī ma?

Cản chuế chẩn mơ zang? Hảo chư ma?

Em thấy thế nào? Có ngon không?

小花: 很好吃,也很好看。

Hěn hǎo chī, yě hěn hǎokàn.

Hấn hảo chư, zể hấn hảo khan.

Rất ngon ạ. Nhìn cũng rất đẹp mắt nữa.

(Tiểu Vũ)

(Visited 507 times, 1 visits today)