January 18, 2018

Học tiếng Trung theo chủ đề: Các họ của Việt Nam trong tiếng Trung (Phần 1)


Tiếng Trung – 華語文 xin chào các bạn! Chủ đề hôm nay chúng tôi gửi đến các bạn đó là các họ của người Việt Nam trong tiếng Trung. Chúng ta cùng học nhé! 

1. 王Wáng

(Goáng)

Vương

2.武Wǔ

(Ủ)

Vũ (Võ)

3.韋Wēi

(Guây)

Vi

4.文Wén

(Guấn)

Văn

5. 汪Wāng

(Goang)

Uông

6.徐 徐Xú

(Xú)

Từ

7.張Zhāng

(Trang)

Trương

8.鄭Zhèng

(Trâng)

Trịnh

9.趙Zhào

(Trao)

Triệu

10.陳Chén

(Trấn)

Trần

11.宋Sòng

(Sung)

Tống

12.孫Sūn

(Suân)

Tôn

13.蘇Sū

(Su)

14. 蕭Xiāo

(Xeo)

Tiêu

15.垂Chuí

(Truấy)

Thùy

16. 申Shēn

(Sân)

Thân

17.蔡Cài

(Chai)

Thái

18.石Shí

(Sứ)

Thạch

19.曹Cáo

(Cháo)

Tào

20.曾Zēng

(Châng)

Tăng

21.謝Xiè

(Xia)

Tạ

Cám ơn các bạn đã quan tâm theo dõi! Chúc các bạn có những giờ học tiếng Trung thật bổ ích!

(Tiểu Vũ)

(Visited 774 times, 1 visits today)