January 4, 2018

Học tiếng Trung theo chủ đề: biển báo, cảnh cáo, nhắc nhở trong tiếng Trung


Tiếng Trung – 華語文 xin chào các bạn! Khi các bạn đặt chân đến bất cứ đâu, chúng ta thường chú ý xem có bảng chỉ dẫn, hoặc những biển cảnh báo để có thể tìm đúng địa chỉ mình muốn đi, hoặc không vi phạm vào quy định ở nơi đó. Vì vậy những biển báo này vô cùng quan trọng. Hôm nay, hãy cùng Tiếng Trung – 華語文 khám phá xem những biển báo này trong tiếng Trung viết như thế nào nhé! 

1.請安靜! Qǐng ānjìng!

(Chỉnh an ching)

Xin giữ yên lặng!

2.禁止拍照! Jìnzhǐ pāizhào!
(Chin trử pai trao)

Cấm chụp ảnh!

3.禁止煙火! Jìnzhǐ yānhuǒ!
(Chin trử zen hủa)

Cấm lửa!

4.禁止停車! Jìnzhǐ tíngchē!
(Chin trử thíng chưa)

Cấm đỗ xe!

5.禁止游泳! Jìnzhǐ yóuyǒng!
(Chin trử ziếu zủng)

Cấm bơi!

6.禁止吸煙! Jìnzhǐ xīyān!
(Chin trử xi zen)

Cấm hút thuốc!

7.不要踐踏草坪! Bùyào jiàntà cǎopíng!
(Bú zao chiên tha chảo píng)

Không được giẫm lên cửa!

8.雪崩危險! Xuěbēng wéixiǎn!
(Xuể bâng guấy xẻn)

Tuyết lở nguy hiểm!

9.火災危險! Huǒzāi wéixiǎn!
(Hủa chai guấy xẻn)

Hỏa hoạn nguy hiểm!

10.閒人免進! Xiánrén miǎn jìn!
(Xén rấn mẻn chin)

Không phận sự miễn vào!

11.沒有入口! Méiyǒu rùkǒu!
(Mấy iểu ru khẩu)

Không vào!

12.免費入場。 /Miǎnfèi rù chǎng./
(Mẻn phây ru chảng)

Vào cửa miễn phí.

13.小心樓梯! Xiǎoxīn lóutī!
(Xẻo xin lấu thi)

Cẩn thận cầu thang!

14.注意!小心! Zhùyì! Xiǎoxīn!
(Tru y! Xẻo xin)

Chú ý! Cẩn thận!

15.注意!危險! Zhùyì! Wéixiǎn!
(Tru y! guấy xẻn)

Chú ý! Nguy hiểm!

Cám ơn sự quan tâm của các bạn! Chúc các bạn có những giờ học tiếng Trung thật hiệu quả

(Tiểu Vũ) 

(Visited 1,100 times, 1 visits today)