April 9, 2018

Học tiếng Trung qua bài hát: Tình nhi nữ (女兒情)


Học Tiếng Trung Qua Bài Hát Tình Nhi Nữ 女兒情 – Tây Du Ký. Lời bài hát tiếng Trung và phiên âm 女兒情/ Tình Nữ Nhi phiên bản 1.

 

鴛鴦雙栖蝶雙飛,: yan yuang shuang xi die shuang fei

滿園春色惹人醉。: man yuan chun se re ren zui

悄悄問聖僧,: qiao qiao wen sheng sheng

女兒美不美,: nu er mei bu mei

女兒美不美。nu er mei bu mei

說什麼王權富貴,: shuo shen me wang qian fu gui

怕什麼戒律清規。: fa shen me jie lu qing gui

只願天長地久,: zhi yuan tian chang di jiu

與我意中人兒緊相隨。: yu wo yi zhong ren er jin xiang shui

愛戀伊,愛戀伊,: ai lian yi, ai lian yi

願今生常相隨: yuan ji sheng chang xiang shui

Lời bài hát dịch tiếng tiếng Việt 女儿情/ Tình Nữ Nhi

Uyên ương cùng đậu bướm cùng bay.

Khắp vườn xuân sắc ý người say.

Cười nhẹ hỏi thánh tăng:

“Nhi nữ có đẹp hay không hở chàng?”

Kể chi phú quý vinh hoa,

sợ chi giới luật thanh quy hỡi người?

Chỉ nguyện trời thẳm đất dài,

bên nhau vĩnh viễn không ngày lìa xa.

Người thương hỡi, người thương hỡi,

nguyện bên nhau mãi không ngày lìa xa.

Lời bài hát tiếng Trung và phiên âm 女儿情/ Tình Nữ Nhi phiên bản 2

 

鸳鸯双栖蝶双飞

Yuānyāng shuāng qī dié shuāngfēi

满园春色惹人醉

mǎn yuán chūnsè rě rén zuì

悄悄问圣僧

qiāoqiāo wèn shèng sēng

女儿美不美

nǚ’ér měi bù měi

女儿美不美

nǚ’ér měi bù měi
……

说什么王权富贵

Shuō shénme wángquán fùguì

怕什么戒律清规

Pà shénme jièlǜ qīngguī

只愿天长地久

zhǐ yuàn tiānchángdìjiǔ

与我意中人儿紧相随

yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suí

爱恋伊爱恋伊

àiliàn yī àiliàn yī

愿今生长相随

yuàn jīn shēngzhǎng xiàng suí

……

鸳鸯双栖蝶双飞

Yuānyāng shuāng qī dié shuāngfēi

满园春色惹人醉

mǎn yuán chūnsè rě rén zuì

悄悄问圣僧

qiāoqiāo wèn shèng sēng

女儿美不美

nǚ ér měi bù měi

女儿美不美

nǚ ér měi bù měi

……

说什么王权富贵

Shuō shénme wángquán fùguì

怕什么戒律清规

Pà shénme jièlǜ qīngguī

只愿天长地久

zhǐ yuàn tiānchángdìjiǔ

与我意中人儿紧相随

yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suí

爱恋伊爱恋伊

àiliàn yī àiliàn yī

愿今生长相随

yuàn jīn shēngzhǎng xiàng suí

……

说什么王权富贵

Shuō shénme wángquán fùguì

怕什么戒律清规

Pà shénme jièlǜ qīngguī

只愿天长地久

zhǐ yuàn tiānchángdìjiǔ

与我意中人儿紧相随

yǔ wǒ yìzhōngrén er jǐn xiāng suí

爱恋伊爱恋伊

àiliàn yī àiliàn yī

愿今生长相随

yuàn jīn shēngzhǎng xiàng suí

愿今生长相随

yuàn jīn shēngzhǎng xiàng suí

长相随

zhǎng xiàng suí

Chúc cả nhà nghe nhạc vui vẻ.

 

(Visited 3,030 times, 1 visits today)