December 24, 2018

Học tiếng Trung qua bài hát: Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em (我愛你勝過你愛)


Học tiếng Trung qua bài hát: Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em (我愛你勝過你愛) -Lãnh Mạc, Dương Tiểu Mạn

請別說愛上我是一個錯

Qǐng bié shuō ài shàng wǒ shì yīgè cuò

Xin đừng nói yêu em là một sai lầm

哪怕注定沒結果

nǎpà zhùdìng méi jiéguǒ

Khi tình ta chưa hẳn là kết thúc

我不是故意對你冷漠

wǒ bùshì gùyì duì nǐ lěngmò

Không phải em cố ý lạnh lùng với anh

也不想讓你難過

yě bùxiǎng ràng nǐ nánguò

Cũng không muốn anh phải buồn

也許我太過自我

Zì yěxǔ wǒ tàiguò zìwǒ

Có lẽ tại em đã quá vô tâm

讓你受盡了折磨

ràng nǐ shòu jǐnle zhémó

Khiến anh đã bị tổn thương

我現在只想對你說

wǒ xiànzài zhǐ xiǎng duì nǐ shuō

Lúc này em chỉ muốn nói với anh rằng

網 我愛你勝過你愛我

Wǎng wǒ ài nǐ shèngguò nǐ ài wǒ

Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em

如何快樂怎麼快樂

Rúhé kuàilè zěnme kuàilè

Nếu như có niềm vui thì vui ra sao

窗外在下著雨我的眼淚在滴

Chuāngwài zài xiàzhe yǔ wǒ de yǎnlèi zài dī

Bên ngoài trời vẫn cứ mưa, nước mắt anh vẫn cứ tuôn rơi

愛一個人如何能抓住她的心

Ài yīgè rén rúhé néng zhuā zhù tā de xīn

Yêu một người, nếu có thể có được tình yêu của người ấy

天長地久到白頭

Tiānchángdìjiǔ dào báitóu

Cuộc sống có thế nào cũng cam tâm

難過的時候我學會了獨自承受

Nánguò de shíhòu wǒ xuéhuìle dúzì chéngshòu

Trong lúc đau buồn, anh đã học được cách im lặng

為什麼你變得不再溫柔

Wèishéme nǐ biàn dé bù zài wēnróu

Sao em lại thay đổi nhanh như thế

想你的時候你是否也能感受

Xiǎng nǐ de shíhòu nǐ shìfǒu yě néng gǎnshòu

Lúc anh nhớ đến em, phải chăng em cũng buồn

愛錯了你也不回頭

Ài cuòle nǐ yě bù huítóu

Dù đã yêu nhầm em, anh cũng sẽ không quay đầu

請別說愛上我是一個錯

Qǐng bié shuō ài shàng wǒ shì yīgè cuò

Xin anh đừng nói yêu em là một sai lầm

哪怕注定沒結果Nǎpà zhùdìng méi jiéguǒ

Tình ta chưa hẳn là đã kết thúc

我不是故意對你冷漠

Wǒ bùshì gùyì duì nǐ lěngmò

Không phải em cố ý lạnh lùng với anh

也不想讓你難過Yě bùxiǎng ràng nǐ nánguò

Cũng không phải muốn anh buồn

也許我太過自我

Yěxǔ wǒ tàiguò zìwǒ

Có lẽ tại em quá vô tâm

讓你受盡了折磨

Ràng nǐ shòu jǐnle zhémó

Khiến anh đã bị tổn thương

我現在只想對你說

Wǒ xiànzài zhǐ xiǎng duì nǐ shuō

Lúc này em chỉ muốn nói với anh rằng

我愛你勝過你愛我

Wǒ ài nǐ shèngguò nǐ ài wǒ

Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em

如何快樂怎麼快樂

Rúhé kuàilè zěnme kuàilè

Nếu như có niềm vui thì vui ra sao

窗外在下著雨我的眼淚在滴

Chuāngwài zài xiàzhe yǔ wǒ de yǎnlèi zài dī

Bên ngoài trời vẫn mưa, nước mắt anh vẫn cứ tuôn rơi

愛一個人如何能抓住她的心

Ài yīgè rén rúhé néng zhuā zhù tā de xīn

Yêu một người, nếu có thể có được tình yêu của người ấy

天長地久到白頭

Tiānchángdìjiǔ dào báitóu

Cuộc sống có thế nào cũng cam tâm

難過的時候我學會了獨自承受

Nánguò de shíhòu wǒ xuéhuìle dúzì chéngshòu

Trong lúc đau buồn, anh đã học được cách im lặng

為什麼你變得不再溫柔

Wèishéme nǐ biàn dé bù zài wēnróu

Sao em lại thay đổi nhanh như thế

想你的時候你是否也能感受

Xiǎng nǐ de shíhòu nǐ shìfǒu yě néng gǎnshòu

Lúc anh nhớ đến em, phải chăng em cũng buồn

愛錯了你也不回頭

Ài cuòle nǐ yě bù huítóu

Dù đã yêu nhầm em, anh cũng sẽ không quay đầu

請別說愛上我是一個

Qǐng bié shuō ài shàng wǒ shì yīgè cuò

Xin anh đừng nói yêu em là một sai lầm

哪怕注定沒結果

Nǎpà zhùdìng méi jiéguǒ

Tình ta chưa hẳn là đã kết thúc

我不是故意對你冷漠

Wǒ bùshì gùyì duì nǐ lěngmò

Không phải em cố ý lạnh lùng với anh

也不想讓你難過

Yě bùxiǎng ràng nǐ nánguò

Cũng không phải muốn anh buồn

也許我太過自我

Yěxǔ wǒ tàiguò zìwǒ

Có lẽ tại em quá vô tâm

讓你受盡了折磨

Ràng nǐ shòu jǐnle zhémó

Khiến anh đã bị tổn thương

我現在只想對你說

Wǒ xiànzài zhǐ xiǎng duì nǐ shuō

Lúc này em chỉ muốn nói với anh rằng

我愛你勝過你愛我

Wǒ ài nǐ shèngguò nǐ ài wǒ

Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em

我現在只想對你說

Wǒ xiànzài zhǐ xiǎng duì nǐ shuō

Lúc này em chỉ muốn nói với anh rằng

我愛你勝過你愛我

Wǒ ài nǐ shèngguò nǐ ài wǒ

Em yêu anh nhiều hơn anh yêu em

(Visited 2,033 times, 1 visits today)