January 21, 2018

Học tiếng Trung qua bài hát: 离别的车站 (Chuyến tàu ly biệt)


Học tiếng Trung qua bài hát: 離別的車站 (Chuyến tàu ly biệt). Qua bài này sẽ học được nhiều bài mới đấy nhé!

當你緊緊握著我的手
dāng nǐ jǐn jǐn wò zhe wǒ de shǒu
Tang nỉ chin chỉn ua chơ ủa tờ sẩu
Lúc em nắm chặt lấy tay anh

再三說著珍重珍重
zài sān shuō zhe zhēn zhòng zhēn zhòng
Chai san sua chơ chân chung chân chung
Nhắc đi nhắc lại phải trân trọng trân trọng

當你深深看著我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn
Tang nỉ sân sân khan chơ ủa tờ dẻn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh

再三說著別送別送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng
Chai san sua chơ pía sung pía sung
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

當你走上離別的車站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn
Tang nỉ chẩu sang lí pía tờ trưa chan
Lúc em đi lên bến xe li biệt

我終於不停的呼喚呼喚
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn
ủa chung úy bu thính tờ hu hoan
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo

眼看你的車子越走越遠
yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn
dẻn khan nỉ tờ trưa chự duê chẩu duê doẻn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa

我的心一片凌亂凌亂
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn
ủa tờ xin ý pen lính loan lính loan
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang

千言萬語還來不及說
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō
tren dén oan ủy hái lái pu chí sua
ngàn vạn lời chưa kịp nói

我的淚早已氾濫氾濫
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn
ủa tờ lây chảo ỷ phan lan phan lan
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn

從此我迷上了那個車站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn
chúng chử ủa mí sang lờ na cưa trưa chan
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó

多少次在那兒痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn
tua sảo chư chai na trư trư tờ khan
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn

離別的一幕總會重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn
lí pía tờ ý mu chủng huây chung dẻn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện

你幾乎把手兒揮斷揮斷
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn
ní chi hu pả sẩu huây toan huây toan
em dường như vẫy tay không ngừng

何時列車能夠把你帶回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí
hứa sứ lia trưa nấng câu pả nỉ tai huấy
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về

我在這兒痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn
ủa chai chơ trư trư tờ pan
tôi ở đây si ngốc đợi em

你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn
nỉ sân chai hứa phang ủa pu quản pu quản
cho dù em đang ở nơi đâu

請為我保重千萬千萬
qǐng wèi wǒ bǎo zhòng qiān wàn qiān wàn
trình uây ủa pảo chung bảo tren oan tren oan
xin hãy vì tôi mà bảo trọng

當你深深看著我的眼
dāng nǐ shēn shēn kàn zhe wǒ de yǎn
Tang nỉ sân sân khan chơ ủa tờ dẻn
Khi em nhìn sâu vào đoi mắt anh

再三說著別送別送
zài sān shuō zhe bié sòng bié sòng
Chai san sua chơ bía sung bía sung
Nhắc đi nhắc lại đừng tiễn đừng tiễn

當你走上離別的車站
dāng nǐ zǒu shàng lí bié de chē zhàn
Tang nỉ chẩu sang lí pía tờ trưa chan
Lúc em đi lên bến xe li biệt

我終於不停的呼喚呼喚
wǒ zhōng yú bù tíng de hū huàn hū huàn
ủa chung úy bu thính tờ hu hoan
tôi cuối cùng không ngừng gọi theo眼看你的車子越走越遠

yǎn kàn nǐ de chēzi yuè zǒu yuè yuǎn
dẻn khan nỉ tờ trưa chự duê chẩu duê doẻn
mắt nhìn xe của em càng lúc càng xa

我的心一片凌亂凌亂
wǒ de xīn yī piàn líng luàn líng luàn
ủa tờ xin ý pen lính loan lính loan
trái tim tôi đày ắp những ngổn ngang

千言萬語還來不及說
qiān yán wàn yǔ hái lái bù jí shuō
tren dén oan ủy hái lái pu chí sua
ngàn vạn lời chưa kịp nói

我的淚早已氾濫氾濫
wǒ de lèi zǎo yǐ fàn làn fàn làn
ủa tờ lây chảo ỷ phan lan phan lan
sự mỏi mệt trong tôi đã sớm lan tràn

從此我迷上了那個車站
cóng cǐ wǒ mí shàng le nà gè chē zhàn
chúng chử ủa mí sang lờ na cưa trưa chan
từ đó tôi đã yêu cái bến xa đó

多少次在那兒痴痴的看
duō shǎo cì zài nàr chī chī de kàn
tua sảo chư chai na trư trư tờ khan
biết bao nhiêu lần si mê đứng đó nhìn

離別的一幕總會重演
lí bié de yī mù zǒng huì zhòng yǎn
lí pía tờ ý mu chủng huây chung dẻn
cảnh tượng biệt li vẫn luôn tái hiện

你幾乎把手兒揮斷揮斷
nǐ jī hū bǎ shǒur huī duàn huī duàn
ní chi hu pả sẩu huây toan huây toan
em dường như vẫy tay không ngừng

何時列車能夠把你帶回
hé shí liè chē néng gòu bǎ nǐ dài huí
hứa sứ lia trưa nấng câu pả nỉ tai huấy
đến khi nào xe có thể đem em quay trở về

我在這兒痴痴的盼
wǒ zài zhèr chī chī de pàn
ủa chai chơ trư trư tờ pan
tôi ở đây si ngốc đợi em

你身在何方我不管不管
nǐ shēn zài hé fāng wǒ bù guǎn bù guǎn
nỉ sân chai hứa phang ủa pu quản pu quản
cho dù em đang ở nơi đâu

(Visited 1,284 times, 1 visits today)